Akkoord NAM en corporaties over waardedaling woningen

nieuws

Tien Groninger woningcorporaties hebben een akkoord bereikt met de NAM over de waardedaling van hun woningen. De partijen zijn blij met het akkoord.

Het akkoord geeft namelijk duidelijkheid en investeringsmogelijkheden voor de corporaties. Daar hebben huurders ook voordeel van. Woningen waar aardbevingen voorkomen zijn minder waard geworden. Dat geldt ook voor huurwoningen. De rechter heeft eerder geoordeeld dat de NAM hiervoor een vergoeding moet betalen. Met het akkoord komt een einde aan de juridische procedures tegen de NAM.

De tien corporaties worden door de NAM met een fors bedrag gecompenseerd voor de waardedaling. “Hiermee komt een einde aan de onzekerheid en kunnen wij het beschikbare geld inzetten voor onze doelen, zoals het verduurzamen van woningen of het bouwen van extra woningen,” aldus Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen, namens de corporaties.

Het gaat naast Wierden en Borgen om de volgende corporaties: Marenland, Groninger Huis, De Delthe, Uithuizer Woningbouw, Acantus, Lefier, Woonzorg Nederland, De Huismeesters en Patrimonium.

Deel dit artikel: