Vanaf 2025 gedragscode voor culturele sector in Groningen tegen lage lonen en structureel overwerk

Instellingen en bedrijven in de Groningse culturele sector moeten vanaf 2025 voldoen aan een gedragscode. De besturen van de gemeente en de provincie willen deze code invoeren, zodat er meer en eerlijker betaald wordt aan makers, kunstenaars en zzp’ers.

Het plan voor de code komt voort uit een zogenaamde nulmeting, uitgevoerd in opdracht van de gemeente en de provincie. Daarna volgende een onderzoek naar een zogenaamde ‘Fair Practice Code’. Daaruit blijkt onder meer dat de culturele arbeidsmarkt al jaren onder druk staat door lage lonen, onbetaald extra werk en structureel overwerk.

Voor uitbraak coronavirus al een probleem
Volgens de onderzoekers kwam deze kwetsbaarheid tijdens de coronapandemie extra sterk naar voren, maar was ook voor de uitbraak van het virus al een probleem. De problemen zijn relatief het grootst bij instellingen met een kleine jaaromzet in de sectoren beeldende en visuele kunst, erfgoed en muziek en festivals.

Raad van State
Daarom moeten culturele instellingen in Groningen, die geld krijgen van de provincie of de gemeente, vanaf 2025 een zogenaamde ‘Fair Practice Code’ ondertekenen, die meer opbrengsten aan werknemers in de sector moet garanderen. Althans, dat is het plan. Het invoeren van een Fair Practice Code zou de gemeente en provincie in 2019 en 2021 jaarlijks 300.000 euro extra hebben gekost. De huidige colleges willen het definitieve besluit over de code overlaten aan hun opvolgers. Daarna moeten ook de Raad en de State nog beslissen over het plan.