Raadsfracties trekken college aan jasje over uitblijven reactie bewindvoering

Mensen mogen niet in financiële problemen komen door het feit dat de gemeente nog niets heeft gedaan met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter over het beleid rond bewindvoering. De raadsfracties van de SP, de Partij van de Arbeid en GroenLinks willen dat het gemeentebestuur iets doet om Groningers te helpen die hierdoor financieel in de knel komen.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter van Nederland, oordeelde in april dit jaar dat de gemeente moet blijven betalen voor particuliere bewindvoerders. De gemeente zette deze bewindvoerders in 2018 buiten spel, door de kosten voor deze mensen niet meer te vergoeden. De rechter bepaalde dat de gemeente de kosten wel moet vergoeden als mensen al een bewindvoerder hadden voordat het nieuwe beleid inging.

De gemeente besloot zich te beraden op vervolgstappen, maar vanaf medio april bleef het stil vanuit het college. Eerder deze week bleek dat een groep Groningers onder bewindvoering hierdoor in de problemen komt. Mensen die nog een eigen bewindvoerder hebben, zijn elke maand zo’n 165 euro kwijt.

De raadsfracties willen nu weten wat het college van B&W gaat doen. De drie partijen staan nog steeds achter de beslissing om de bewindvoering onder te brengen bij de Groningse Kredietbank, maar willen niet dat deze groep mensen in de problemen komt door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Daarnaast zijn de fracties benieuwd wat het college wil gaan doen tegen de uitspraak zelf.