Plannen MTB-skillspark worden uitgewerkt aan Driebondsweg: “Mogelijk in voorjaar 2023”

nieuws
Foto: Pixabay (CC 0.0)

De plannen om een MBT-skillspark te realiseren kunnen versneld worden uitgevoerd omdat het gemeentebestuur haar oog heeft laten vallen op een nieuwe stuk terrein. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport woensdagmiddag laten weten.

“In de gemeente is er al langer de wens en behoefte om een plek te creëren waar mensen kunnen mountainbiken”, vertelt wethouder Jongman. “Ook in de gemeenteraad hebben we hier al vaker over gesproken, met D66 als voortrekker. Lange tijd was de Suikerzijde de locatie waar dit park gerealiseerd zou worden. Uiteindelijk hebben we de afgelopen periode ons oog laten vallen op een braakliggend terrein nabij P&R Meerstad, dat voorheen in gebruik was als slibdepot. Het volgende is echter het geval, bij de actualisatie van de plannen hebben we een locatie gevonden die eigenlijk nog geschikter is.”

Wethouder Jongman: “Permanent karakter”
Volgens Jongman gaat het om een locatie aan de zuidkant van de Driebondsweg. “Dit is nu nog een strook weiland waar niet gebouwd kan worden omdat er een persleiding in de grond ligt. Voor het realiseren van een MTB-skillspark is het echter wel zeer geschikt. Daarom stellen we in het nieuwe coalitieakkoord voor om het slibdepot los te laten, en om in te zetten op de nieuwe locatie aan de Driebondsweg. Het ontwerp zoals dat er ligt voor de locatie van het slibdepot kan geoptimaliseerd en ingepast worden op de nieuwe locatie. Het voordeel van de nieuwe plek is dat er mogelijkheden bestaan voor een permanent karakter, en dat het hier ook sneller gerealiseerd kan worden. Ik ben optimistisch en ik noem daarom het voorjaar van 2023. Op een later moment zal er een informatiebijeenkomst plaats vinden voor omwonenden.”

Tom Rustebiel (D66): “Men is al zes jaar bezig”
Fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66: “De initiatiefnemers voor dit MTB-park zijn al zes jaar bezig, als het straks klaar is dus al zeven jaar. Het duurt wel erg lang, ook als je bedenkt dat er een raadsmeerderheid was. Ook hebben we begrepen dat een deel van de initiatiefnemers van het eerste uur inmiddels afgehaakt is omdat het zo lang duurt. Hoe gaat u deze mensen wel betrokken houden?”

Jongman: “Alle hens aan dek”
Wethouder Jongman: “U haalt een terecht punt aan. We willen binnenkort in gesprek met de oude initiatiefnemers. Ook hebben we een speciale projectleider aangesteld die alle mensen bij elkaar moet krijgen. Alle hens aan dek, zou ik willen zeggen.”

Deel dit artikel: