Partij voor de Dieren wil opheldering van provincie rond subsidie Transferium De Punt

nieuws
Op- en afrit bij De Punt. Foto: google maps

De fractie van Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten wil opheldering van het Groningse provinciebestuur rond de aanleg van Transferium De Punt. Naar alle waarschijnlijk wordt er een streep gezet door deze plannen.

Vorige maand bleek dat de nieuw aangetreden coalitie in de gemeente Tynaarlo de plannen om een transferium aan te leggen niet door wil laten gaan. De plannen zijn vanaf het begin al omstreden en werden in de Provinciale Staten van Drenthe en in de gemeenteraad van Tynaarlo met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. Ook vanuit de samenleving zou er weinig draagvlak voor de plannen zijn omdat er al een groot transferium bij Haren is te vinden, en bovendien wordt bij de aanleg een belangrijk foerageer- en leefgebied voor veel vogels en andere diersoorten verwoest.

“Is dit plan nog wel nodig? De wereld is er in de afgelopen twee jaar anders bij komen te liggen”
De provincie Groningen stelde in mei 2020 een subsidie van 5,4 miljoen euro beschikbaar aan Drenthe om de plannen te realiseren. “Over deze plannen wordt al ongeveer tien jaar gesproken, en wij zijn altijd kritisch geweest”, vertelt Statenlid Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren. “Het belangrijkste punt is dat het ten koste gaat van natuur, en dan zijn wij als partij altijd erg kritisch. Maar nu er twee jaar later gevraagd wordt om een nieuwe behoefteanalyse uit te voeren, hebben wij ook zoiets van, is dit plan wel nodig? De wereld is er de afgelopen twee jaar anders bij komen te liggen. De coronacrisis laat ons veel meer thuis werken. En de stijgende brandstofprijzen maken de auto onaantrekkelijker. Moeten we zo’n transferium wel aanleggen?”

Natuurgebied
Behalve een behoefteanalyse wordt er ook gevraagd naar een nieuw onderzoek naar mogelijke schadelijke natuureffecten. Dit moet uitgevoerd worden voor er gestemd wordt over een eventuele bestemmingsplanwijziging. “Bij de aanleg van een nieuwe afrit A28 gaat onder andere een deel van een waardevol natuurgebied verloren. Door de ontoegankelijkheid is dit nu een geliefd gebied voor otters en bevers. Maar ook ijsvogels zitten er en andere diersoorten.”

“Kan de subsidie anders besteed worden?”
De Partij voor de Dieren wil weten wat de provincie Groningen wil. Moeten de plannen uitgevoerd worden? Ook wil de partij weten of het mogelijk is om de subsidie in te trekken als uit de nieuwe natuurtoets blijkt dat er schade zal optreden. Tot slot wil de partij weten of het subsidiebedrag van 5,4 miljoen euro ook anders besteed kan worden om bijvoorbeeld het OV en woon-werkverkeer tussen Groningen en Assen te stimuleren.

OOG Tv-verslaggever Johannes Rienks maakte eind mei een reportage over de planontwikkeling rond het Transferium: