Ministerie sluit voetpad tussen A28 en fietssnelweg definitief vanwege homo-ontmoetingsplaats

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

Het voetpad tussen de parkeerplaats Witte Molen langs de A28 en de fietssnelweg Groningen-Assen wordt definitief afgesloten. Dat heeft de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt.

De locatie was in gebruik als homo-ontmoetingsplaats. De Stichting Keelbos heeft zich de afgelopen periode ingezet om de locatie open te houden, maar dit is op niets uitgelopen en zij reageren dan ook teleurgesteld. Volgens de stichting is het besluit een simpele manier om homoseksuele mannen te weren uit openbaar gebied, zo laat men aan Haren de Krant weten. “Het wandelen op een voetpad is normaal gebruik. Waar bemoeit Rijkswaterstaat zich mee? In principe doen wij, als Homo Ontmoetings Plaats (HOP) niets verkeerd en bewegen wij ons steeds binnen het handelingskader.”

Fietssnelweg
Met een publicatie in de Staatscourant laat het ministerie weten dat de provincie Groningen bezig is met de uitvoering van het project Fietssnelweg Groningen-Assen. “Bij verzorgingsplaats De Witte Molen is dit al gerealiseerd. Onder meer is het aanwezige fietspad getransformeerd tot een fietssnelweg, een nieuwe kade aangelegd en de aanwezige sloot uitgegraven en ook verbreed. Er lag een voetpad dat vanaf het achterliggende fietspad toegang gaf tot de verzorgingsplaats, maar dit voetpad is op verzoek van Rijkswaterstaat tijdens de werkzaamheden door de provincie verwijderd.”

Verkeersonveilige situaties
“Reden voor het opheffen van het voetpad is dat het doel van een verzorgingsplaats is het bieden van een korte rustpauze voor snelweggebruikers en de goede verzorging van mens en voertuig tijdens de reis. Het voetpad draagt niet bij aan dit doel, maar doet juist afbreuk aan dit doel en de functionaliteit van een verzorgingsplaats. De verkeersuitwisseling met het onderliggend lokale wegennet is geen doel van verzorgingsplaatsen en het voetpad heeft geen enkele relatie met de publieke functie van de rijksweg en de verzorgingsplaats. Het voetpad is dan ook in strijd met het gesloten stelsel van rijkswegen. Bovendien kan het tot verkeersonveilige situaties leiden.”

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is al sinds 2019 met verschillende overheden in gesprek over de sluiting van het paadje tussen de parkeerplaats en het achterliggende fietspad. Rijkswaterstaat wil het pad sluiten, omdat de aanwezigheid van de homo-ontmoetingsplaats zou zorgen voor ongewenst gedrag en daarmee een gevoel van onveiligheid. Daarnaast zorgt de verbinding tussen het fietspad en de verzorgingsplaats ervoor dat soms ook fietsers naar de verzorgingsplaats komen, wat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties.