Jongman: “Alles op alles zetten om Beachweek Haren volgend jaar weer mogelijk te maken”

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport noemt het betreurenswaardig dat de Beachweek in Haren deze zomer niet door kan gaan.

Jongman reageerde daarmee op vragen van de fracties van D66, VVD en Stadspartij 100% voor Groningen. Raadslid Jim Lo-A-Njoe van D66: “De Beachweek is de afgelopen zes jaren met veel succes georganiseerd op het Raadhuisplein in Haren. Ook tijdens de coronacrisis wist men succesvolle edities te organiseren waar rond de 1.900 deelnemers aan deel namen. Een prestatie van formaat. Sinds de herindeling is er echter veel voor de buurtsportcoaches in Haren veranderd en dat komt de Beachweek niet ten goede. Het resultaat is dat de buurtsportcoaches door de bureaucratische manier van werken, zich nu genoodzaakt zien om de handdoek in de ring te gooien.”

Wethouder Jongman: “Bij een evenement van 2.000 bezoekers horen regels en procedures”
Wethouder Inge Jongman: “Vooropgesteld vind ik het buitengewoon jammer dat de Beachweek niet door kan gaan. Met veel plezier ben ik ook aanwezig geweest bij de laatste editie, en ik heb daar met eigen ogen kunnen zien wat de betekenis van het evenement voor de deelnemers is, maar ook voor de breedtesport. Als het gaat om regelgeving. We hebben het over een evenement dat acht dagen duurt en waar tweeduizend mensen aan deelnemen. Daar horen regels en procedures bij. Je stemt de plannen met de gemeente af, om de veiligheid van bezoekers te kunnen waarborgen. Het waarborgen van de veiligheid is een taak van de overheid.”

“Kijken of het efficiënter georganiseerd kan worden”
Jongman vertelt verder: “Vanwege de tijdsdruk is besloten dat het dit jaar niet haalbaar is om het evenement te organiseren. Daarbij wil ik wel vermelden dat onze relatie met het Huis van de Sport uitstekend is. In Haren worden veel activiteiten door buurtsportcoaches naar volle tevredenheid georganiseerd. Het betekent dat we onze pijlen nu willen richten op volgend jaar, en om dit weer in juni te laten plaatsvinden. Daarbij gaan we kritisch kijken hoe we het evenement efficiënter kunnen organiseren, waarbij we de organisatie willen ontlasten maar waarbij we de veiligheid niet uit het oog willen verliezen. Daarnaast willen we gaan kijken wat we in september aanstaande kunnen doen. In Haren vindt er dan een sportweek plaats, en we willen onderzoeken of we daar iets in kunnen combineren.”

Jim Lo-A-Njoe: “Is de regelgeving door de herindeling veranderd?”
Raadslid Mariska Sloot van de Stadspartij 100% voor Groningen: “Als ik u een tip mag geven. Het zand dat gebruikt wordt bij de Beachweek, werd voorheen daarna altijd gebruikt voor de sportvelden op de koepel. Daarmee kun je mooi wat kosten besparen.” Raadslid Jim Lo-A-Njoe: “Waar ik wel benieuwd naar ben is of de regels voor het organiseren van een evenement ook veranderd zijn door de herindeling. En zo nee, werden die regels dan vroeger niet gehandhaafd?”

Jongman: “We willen niet het leven van mensen zuur maken die een evenement willen organiseren”
Wethouder Jongman: “Dank voor de gratis tip. Daar gaan we onderzoek naar doen. Wat betreft de vragen van meneer Lo-A-Njoe. De regels zijn veranderd vanwege een harmonisatie van de evenementenregels. Kijk, we doen dit niet zo maar. We willen niet het leven van mensen zuur maken die een evenement willen organiseren. Maar we moeten als gemeente wel de veiligheid waarborgen. We gaan kijken hoe we dat kunnen ontzorgen, en hoe we dat beter in kunnen richten.”