Extra geld om Gronings voortgezet onderwijs kennis te laten maken met kunst en cultuur

nieuws
Foto: Kunst en Cultuur Groningen

Dit jaar komt er extra geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de gemeente Groningen, zodat jongeren op het voortgezet onderwijs vaker mee kunnen doen aan kunst- en erfgoedactiviteiten. Dat maakte Kunst en Cultuur Groningen en Drenthe maandag bekend.

In Groningen maakt ruim negentig procent van de vo-leerlingen gebruik van de CJP-Cultuurkaart. Omdat Groningen ver boven het landelijke gemiddelde zit qua gebruik, komt er dit jaar extra geld vanuit het ministerie.

“De CJP Cultuurkaart ondersteunt het cultuuronderwijs door geld te oormerken voor kunst en cultuur én door de leerlingen via de CJP-pas korting te geven op kunst en cultuur in de vrije tijd”, zegt Marieke Vegt, directeur van Stichting Kunst & Cultuur. “Het hoge deelnamecijfer betekent dat er dit jaar extra OCW cultuurgelden vanuit Den Haag naar Groningen komen. Samen met de bonus van 4,25 euro die de gemeente Groningen erbij doet ontvangt iedere vo-school in Groningen nu 14,75 euro per aangemelde leerling. Ook de school zelf oormerkt 10,50 euro per leerling voor cultuur. Voor dit jaar is hierdoor ruim 360.000 euro op de vo-scholen beschikbaar voor kunst en cultuur.”

Daarnaast breidt de Stichting Kunst & Cultuur de Culturele Safari verder uit. Deze safari werd de afgelopen twee jaar voor het vmbo georganiseerd. Dit jaar mogen ook havo en vwo-leerlingen meedoen. Tijdens een Culturele Safari trekken leerlingen een dag lang van organisatie naar organisatie voor workshops van rappers, schrijvers, theatermakers of dansers.