UMCG: ‘Adenovirus niet de oorzaak van toename acute leverontsteking bij kinderen’

nieuws

Het hoge aantal jonge kinderen met hepatitis van de afgelopen maanden wordt hoogstwaarschijnlijk niet veroorzaakt door het adenovirus. Dat stelt kinderleverchirurg Ruben de Kleine van het UMCG, vanuit zijn rol als hoofd van een groot Europees onderzoek.

Het RIVM gaf half april een advies uit, waarin het artsen opriep om extra alert te zijn op symptomen van de ziekte, na een alarm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Uit het Verenigd Koninkrijk kwamen ineens tientallen meldingen binnen en dat zorgde daarmee voor een opvallende stijging van hepatitis bij jonge kinderen.

Ook het UMCG merkte dat het aantal jonge kinderen met hepatitis in de afgelopen maanden is toegenomen. Waar er normaal drie levertransplantaties per jaar worden uitgevoerd bij kinderen, zorgt de ziekte ervoor dat er tot en met half april al vier transplantaties uitgevoerd moesten worden in het ziekenhuis.

Meteen ontstond er wetenschappelijke discussie of het adenovirus de mogelijke oorzaak kon zijn van deze leverontstekingen. Daarom werd een Europese studie opgezet

Geen reden voor alarm

De resultaten geven aan dat in de hele groep kinderen met acute hepatitis, een minderheid een infectie met het adenovirus heeft. De alarmerende observaties uit het Verenigd Koninkrijk konden daarmee niet worden bevestigd in andere Europese ziekenhuizen, zo stelt De Kleine: “We hebben een zeer beperkt aantal kinderen met een mogelijke rol voor het adenovirus in een veel grotere groep kinderen met acuut leverfalen. We herkennen het vóórkomen van acuut leverfalen van de voorgaande jaren en we weten hoe we ermee om moeten gaan. We moeten goed in de gaten houden of de aantallen toenemen en de gevallen die we hebben gedocumenteerd nader bekijken.”

Lockdowns mogelijk de oorzaak

Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk dat de lockdown en de coronamaatregelen hebben geleid tot veranderingen in het immuunsysteem van kinderen en daarmee ook het vermogen om zich te verdedigen tegen veelvoorkomende virussen: “Er zijn geïsoleerde en zeldzame gevallen waarin er een verstoring is geweest in de balans tussen het immuunsysteem en een virus zoals het adenovirus”, aldus De Kleine. “Deze gevallen lijken echter uiterst zeldzaam te zijn en er is momenteel geen bewijs dat erop wijst dat een nieuwe en gevaarlijke vorm van hepatitis zich verspreidt.”

Deel dit artikel: