Raadsbrede steun om Bevrijdingsfestival vrij toegankelijk te maken voor iedereen

nieuws
Foto: Bevrijdingsfestival Groningen

Toekomstige edities van het Bevrijdingsfestival in Groningen moeten vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Een motie hierover werd woensdagavond unaniem aangenomen door de Groningse gemeenteraad.

Fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA: “Vrijheid en vrede staan onder druk, zoals we nu in Oekraïne kunnen zien. Het drukt ons met de neus op de feiten dat we vrijheid niet als vanzelfsprekend mogen zien. Dat we het samen moeten kunnen vieren. Wel wil ik de organisatie van het festival een compliment maken dat zij na twee coronajaren een festival hebben kunnen organiseren waar veel mensen plezier aan hebben beleefd. Maar er hadden nog meer mensen plezier aan kunnen beleven. Bij eerdere edities waren de bezoekersaantallen hoger. Een festival dat er voor mensen is uit Stad en Ommeland, voor mensen die vaker naar een festival gaan en nooit naar een festival gaan, een festival voor iedereen. Die hele charme werd weggehaald met een ticketprijs. Een Bevrijdingsfestival hoort vrij toegankelijk te zijn voor iedereen.”

Jalt de Haan (CDA): “Jammer dat er maar twee podia waren, we zijn een City of Talent”
Andere partijen kunnen zich vinden in de woorden van Bushoff. Daan Brandenbarg van de SP: “Alle festivals in het land haalden bezoekersrecords, Groningen niet. En het maakte flink wat los in de samenleving. Een Groningse band die bijvoorbeeld een petitie startte en een guerrilla-optreden gaf.” Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA: “Wat ik jammer vond is dat het festival beperkt bleef tot twee podia. In het verleden waren er tot wel zes podia. Podia waar regionaal talent een kans kreeg om ervaring op te doen in een professionele setting. Iets dat past bij de City of Talent dat we als Stad willen zijn. De pilot moet een pilot blijven.”

Terence van Zoelen (PvdD): “Organisatie heeft het concept vrijheid gemist”
Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren: “De organisatie van het festival heeft het concept vrijheid gemist, en lijkt niet te begrijpen wat de waarde van 5 mei precies is. Wij kijken uit naar de evaluatie. En de woorden van meneer Bushoff, waarbij er een compliment wordt gemaakt aan de organisatie van het festival, die steunen wij niet.” De motie van Bushoff beschrijft ook dat als het Bevrijdingsfestival op de huidige ingeslagen weg door gaat, dat de subsidie wordt ingetrokken.

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks): “We hopen op een structurele oplossing”
Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks): “Het gemeentebestuur ondersteunt de motie. Wij zien ook dat het belangrijk is dat een Bevrijdingsfestival toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dit hebben we ook kenbaar gemaakt met een brief aan het Rijk en de provincie. De organisatie van het festival verkeert echter in financiële nood. Dat is iets waar alle festivals mee te maken hebben. Kosten zijn erg gestegen, terwijl inkomsten gelijk zijn gebleven. Wij hebben onze zorgen geuit dat het festival open en toegankelijk moet zijn. Signalen die ook landelijk zijn opgepikt. Binnenkort volgt er een evaluatie, waarbij we ook in gesprek gaan met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. We zien daar al bewegingen in, en we hopen op een structurele oplossing waarmee we de vrijheid laagdrempelig kunnen vieren. Mijn voorstel is om de punten uit de motie mee te nemen naar de evaluatie.”

Unaniem
Bushoff benadrukt dat het aannemen van de motie gezien moet worden als een steuntje in de rug voor het gemeentebestuur. De wethouder geeft aan dat er nog wel onderzoek nodig is, bijvoorbeeld als het gaat om het zo maar stop kunnen zetten van de subsidie. Uiteindelijk wordt de motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad.