Ombudsman: aantal klachten over gemeente Groningen toegenomen

nieuws

Het aantal klachten over de gemeente Groningen is vorig jaar toegenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman.

Vorig jaar nam de Ombudsman in totaal 77 kwesties in onderzoek die betrekking hadden op de gemeente. In 2020 waren het er 66, en het jaar ervoor 96 stuks. Het ging opvallend vaak om kwesties waarin burgers overlast hebben ervaren. De klachten hadden vooral betrekking op inadequate communicatie. Reden waarom de Ombudsman haar jaarverslag als motto ‘in contact blijven’ gaf.

De gemeente ontving vorig jaar in totaal 708 klachten. Dat waren er vrijwel evenveel als in 2019, maar meer dan in 2020. Koploper qua klachten (298 stuks) was Stadsbeheer. Het ging vooral om meldingen van achterstallig beheer en onderhoud. De Ombudsman raadt de gemeente aan, daar beter over te communiceren. Wel is duidelijk dat de gemeente kans ziet, verreweg de meeste klachten in goed contact met de klagers op te lossen.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat het aantal klachten over het Noordelijk Belastingkantoor en de Stichting WIJ Groningen vorig jaar is afgenomen.