Gemeente krijgt anderhalve ton van provincie om plannen te maken voor Suikerzijde, Stadshavens en Meerstad

De Provincie Groningen stelt 150.000 euro beschikbaar aan de gemeente Groningen om grote woningbouwprojecten voor te bereiden. Met het geld kan de gemeente extra mensen inhuren om bestemmings- en omgevingsplannen te maken voor nieuwe woningen op de Suikerzijde, Stadshavens en in Meerstad.

De provincie maakte haar bijdrage vrijdagochtend bekend tijdens een persmoment. Ook andere Groninger gemeenten krijgen subsidie voor woningbouwprojecten. In totaal is er ruim 800.000 euro beschikbaar voor alle gemeenten in de provincie.

Het geld komt uit een subsidieregeling die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Groningen beschikbaar zijn gesteld voor het uitwerken van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten en het opstellen van bestemmingsplannen.

De gemeente wil haar woningbouwplannen in Meerstad, de Suikerzijde en Stadshavens graag versnellen. Om dat te kunnen doen, heeft de gemeente extra mensen nodig om bestemmings- en omgevingsplannen te maken voor de drie nieuwe Stadsdelen.

“Ik ben heel erg blij met de steun van de Provincie voor de gemeente Groningen”, laat wethouder Roeland van der Schaaf weten. “Zowel in woord als in daad laat de provincie zien dat zij achter onze ambities staat die wij vastgelegd hebben in onze verstedelijkingstrategie voor de regio Groningen – Assen.”