Geen geld van het Rijk naar Airport Eelde, wel steun bij verduurzaming

nieuws
Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het Rijk gaat niet financieel bijdragen in de exploitatie of het in standhouden van regionale vliegtuigen, waaronder Groningen Airport Eelde. Dat schrijft minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer.

Harbers schrijft dat Groningen Airport Eelde, samen met de vliegvelden bij Rotterdam, Maastricht en Eindhoven, luchthavens van nationale betekenis zijn. “Ze staan ten dienste van de regio waarin ze liggen en zorgen voor verbindingen met primair Europese bestemmingen. Tevens zijn ze ondersteunend aan Schiphol en ze vervullen belangrijke maatschappelijke functies, zoals voor spoedeisend medisch verkeer.”

Regionale luchthavens zijn zelfstandige ondernemingen
Volgens Harbers is er vanuit Schiphol en de regionale luchthavens de wens om meer met elkaar samen te werken. Vanuit het Rijk vindt men dit een positieve ontwikkeling, maar hoeft er niet op geld te worden gerekend. “Anders dan bij autosnelwegen of spoorwegen die in eigendom van het Rijk zijn, zijn de regionale luchthavens zelfstandige ondernemingen die opereren binnen een sterk geliberaliseerde luchtvaartsector. Het is daarom aan de luchthavens, en hun aandeelhouders, om in samenwerking met de regio de toekomst te bepalen. Dat betreft ook de uiteindelijke afweging om verdergaand samen te werken. Dit is een bedrijfseconomische beslissing van de luchthavens. Daarbij past dat het Rijk geen bijdragen doet in exploitatie of instandhouding van regionale luchthavens.” De minister geeft aan dat ook vanwege Europese regelgeving hier bijna geen mogelijkheden voor zijn.

Ondersteuning op het gebied van duurzaamheid en leefomgeving
Naast veiligheid en connectiviteit ligt er volgens de minister nog een belangrijke opdracht op tafel voor Airport Eelde: verduurzaming en verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Het gaat dan onder andere over het gebruik van duurzame brandstof. “Voor de verbetering van de leefomgevingskwaliteit is de inzet gericht op vermindering van geluidhinder, door het terugbrengen van het nachtverkeer en het ontzien van de randen van de dag, en door te werken aan permanente verbetering van de luchtkwaliteit om gezondheidswinst te realiseren.” Volgens Harbers is het in eerste instantie aan de regio om te kijken hoe de toekomst van hun luchthaven eruit ziet. Met de resultaten kan men met het ministerie in gesprek gaan, waarbij het Rijk ondersteuning kan geven op het gebied van duurzaamheid en leefomgeving.

Woensdag vergadert de Tweede Kamercommissie over Infrastructuur over de luchtvaart. Tijdens de vergadering zal het voornamelijk over Schiphol gaan, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen ook de regionale luchthavens aan bod komen.