Stadsbestuur gaat in gesprek met woningcorporaties over hoge prijzen betaald parkeren

nieuws
foto: Bob de Vries

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer wil de komende tijd in gesprek met woningcorporaties over de hoge prijzen die zij vragen voor het betaald parkeren. Broeksma liet dit weten tijdens de Politieke Woensdag.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van de SP. In verschillende wijken wordt het betaald parkeren gestaag ingevoerd waarbij, na invoering, bewoners voor een bedrag van honderd euro per jaar een parkeervergunning aan kunnen vragen. Bewoners van de Castor-, Pollux- en Morgensterflat kunnen uitsluitend een parkeerplek huren bij corporatie Lefier en betalen 18 euro per jaar. Bewoners aan de Watermanstraat betalen bij Nijestee zelfs 480 euro per jaar.

Wethouder Broeksma: “Dit zijn privaatrechtelijke afspraken, wij zijn hier geen partij in”
Wethouder Philip Broeksma: “Met het invoeren van het betaald parkeren voeren we een wens uit van de vorige gemeenteraad. Met de invoering ontstaan straks meer mogelijkheden op straat. Omdat het aantal geparkeerde auto’s teruggebracht wordt, is er meer ruimte voor groen en kunnen we gebieden, in samenspraak met bewoners, ook anders in gaan richten. Deze vragen richten zich op het parkeren op eigen terrein. Dus op parkeerplekken die aangelegd zijn door de verhuurder. Je hebt het dan qua prijzen over privaatrechtelijke afspraken. Als gemeente zijn wij daar geen partij in.”

“Corporaties maken kosten”
Broeksma begrijpt ook wel waarom de prijzen voor deze locaties hoger liggen: “Er worden kosten gemaakt. U noemt Lefier en Nijestee bij naam. Deze corporaties moeten investeringen doen om er voor te zorgen dat andere mensen geen gebruik kunnen maken van de parkeerterreinen. Er wordt bijvoorbeeld een pasjessysteem aangeschaft en er worden slagbomen geplaatst. Dit alles heeft ook onderhoud nodig. Daar komt bij dat een parkeerplek op zo’n terrein ook echt van jou is. Je hoeft niet te gaan zoeken.”

Hans de Waard (SP): “Voor veel mensen is 180 euro per jaar veel geld”
Raadslid Hans de Waard van de SP: “Maar wat ik u wel mee zou willen geven is dat het hier veelal gaat om corporatiewoningen. Bewoners die een lager inkomen hebben maar wel heel erg afhankelijk zijn van de auto. Je kunt zeggen dat 180 euro per jaar niet veel geld is, maar dat geldt niet voor iedereen.”

Wethouder Broeksma: “Wij gaan in gesprek”
Broeksma: “Het is volstrekt duidelijk. Ik zeg bij deze toe dat we in gesprek gaan met de corporaties. Wel denk ik dat hier ook een belangrijke rol is weggelegd voor de huurdersorganisatie, die deze handschoen ook op kan pakken.

Deel dit artikel: