Ruim 550 Hanze-studenten krijgen teveel betaald collegegeld terug

nieuws
Foto: Joris van Tweel

Meer dan vijfhonderdvijftig studenten Internationale Fysiotherapie krijgen teveel betaald collegegeld terug van de Hanzehogeschool. Zij moesten per jaar duizend euro extra betalen bovenop het wettelijk collegegeld, terwijl dit niet mocht.

Studenten die de afgelopen jaren de opleiding Internationale Fysiotherapie volgden, moesten extra collegegeld betalen ter financiering van onder meer de vertaalkosten van Engelstalige opleiding, het extra administratief werk en extra studentbegeleiding. Bij de Nederlandstalige variant van deze opleiding werden deze kosten niet in rekening gebracht. Maar de Hanzehogeschool mocht deze kosten niet in één keer in rekening brengen bij de studenten als ‘collegegeld’. De school gaat de kosten nu op een andere manier verhalen op de studenten, beginnend in het lopende collegejaar.

De studenten stapten naar het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) om de zaak aan te vechten. Ze waren bereid om de zaak voor de rechter te brengen, maar de Hanzehogeschool besloot het niet zover te laten komen. De schikking betreft een volledige compensatie voor alle studenten binnen deze opleiding die zijn getroffen door deze onrechtmatige toelage. De compensatie is met terugwerkende kracht van toepassing. Dat betekent dat ook studenten die al zijn afgestudeerd, aanspraak kunnen maken op terugbetaling.

“Het geld dat studenten moesten betalen is een onrechtmatige toelage”, stelt Bas van ‘t Hek, voorzitter van het LSR: “We zijn blij dat de Hanze zelf ook inziet dat de toelage niet gevorderd had mogen worden en de studenten volledig compenseert”. Van ‘t Hek is blij dat de zaak niet ter zitting is gekomen. “We zien niet vaak dat een instelling op deze wijze het gesprek aangaat met studenten. Ik hoop dat andere instellingen hier een voorbeeld aan nemen”, aldus Van ‘t Hek.

Ook de studentgeleding van de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool is positief gestemd dat het college open stond voor het gesprek met de benadeelde studenten. De twee studentenfracties, HanzeStudentenbelangen Vereniging en Lijst STERK, vinden de compensatieregeling een blijk dat de student bij de Hanzehogeschool nog steeds op één staat. Voorzitters van de studentenfracties Sander van der Dussen en Ramon Tilstra: “We zijn erg content dat het College van Bestuur tot inzicht is gekomen dat een volledige coulance hier de enige passende oplossing is. Hieruit blijkt dat het college alle overwegingen meeneemt en de stem van de studentgeleding voor hen zwaar meetelt”.

De Hanzehogeschool stelt de onduidelijke situatie te betreuren en biedt daarvoor haar excuses aan. “Dit is voor onze studenten buitengewoon vervelend”, stelt Petra Smeets, lid van het College van Bestuur van de Hanze. “Het belang van de studenten staat voor ons als hogeschool voorop. Ons eigen interne onderzoek en de inzet van de LSR/ISO die een groep studenten bijstond die bezwaar hebben gemaakt, zijn aanleiding om de studenten tegemoet te komen door een coulanceregeling aan te bieden. Zij ontvangen daarmee het volledige bedrag van het extra geïnde collegegeld terug.”

De Onderwijsinspectie is naar aanleiding van een melding in september 2021 een onderzoek gestart naar het extra collegegeld. Dit onderzoek loopt nog.

Deel dit artikel: