Positief resultaat voor Noordelijk Belastingkantoor

nieuws
Foto: Joris van Tweel

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief resultaat. Dat blijkt uit de jaarrekening en de kadernota 2023.

Het kantoor sluit het boekjaar 2021 af met een positief resultaat van in totaal 1,1 miljoen euro. Dat resultaat wordt vooral veroorzaakt door een incidentele btw-meevaller en lagere personele lasten dan begroot. Het voordeel voor Groningen is 586 duizend euro.

Het Noordelijk Belastingkantoor kende na de oprichting in 2018 een lastige periode, maar is volgens de gemeente nu ‘in control’. De belangrijkste doelstelling voor 2023 en de jaren daarna is uitbreiding van de dienstverlening naar andere gemeenten. Bij veel gemeenten zijn de belastingprocessen relatief gering van omvang en daardoor kwetsbaar en duur. Daarom zijn diverse gemeenten in gesprek met het belastingkantoor. Samenwerking levert het kantoor financieel voordeel op.