Partij voor de Dieren wil geen festival-vuurwerk in Stadspark: “Midden in het broedseizoen!”

nieuws

De gemeentelijke en provinciale fracties van de Partij voor de Dieren balen van de vergunning die de gemeente heeft verleendvoor het afsteken van vuurwerk tijdens het festival Kingsland op 27 april in het Stadspark.

Volgens de PvdD is het vuurwerk verstorend voor de vogels en andere dieren in het park. De partij stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W en GS. Ankie Voerman van de provinciale fractie: “Het is werkelijk midden in het broedseizoen! Voor broedvogels, overwinteraars en doortrekkende vogels kan vuurwerk leiden tot veel stress en ook afname van het lichaamsgewicht.” Voerman wil weten hoe Gedeputeerde Staten hierop gaat toezien.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de gemeentelijke fractie ziet ook gevolgen voor omwonenden van het Stadspark: ‘Het vuurwerk laat ook huisdieren van omwonenden schrikken, we willen daarom ook weten of de gemeente hen heeft geïnformeerd. Die zijn er sowieso niet automatisch blij mee.” De fracties willen dat de provincie geen vergunningen meer verleent voor het afsteken van vuurwerk in (stads)natuur en dat de gemeente het evenementenbeleid aanscherpt.