Ontwerpbesluit voor Pannekoekschip ligt ter inzage

nieuws
De Johanna, het nieuwe Pannekoekschip - Foto via Gemeente Groningen

De gemeente heeft het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het Pannekoekschip opgesteld. Volgens het college veroorzaakt het schip in de Oosterhaven geen aantasting van het woon- en leefklimaat.

Het Pannekoekschip kan niet aan het Schuitendiep blijven liggen vanwege de aanleg van de Kattenbrug. De ondernemers willen hun bedrijfsactiviteiten voortzetten op een ander schip, de Johanna. Het gaat om een driemaster uit 1939, met een lengte van 50 meter. Daarvoor moet het bestemmingsplan veranderd worden.

Volgens de gemeente laat het schip zich goed inpassen aan de Oosterkade. Het heeft een ruime afstand tot de bebouwing en er is geen sprake van hinder voor omwonenden. De gemeente verwacht geen overlast in directe in voor geluid, geur, verkeer en parkeren. Bovendien komt het schip niet op een plek te liggen dat deel uitmaakt van de gebruiksruimte van de jachthaven.

De plek waar het Pannekoekschip komt te liggen is in de wintermaanden in gebruik als locatie voor overwinterende charterschepen. Er is echter geen sprake van overeenkomsten waaraan rechten zijn te ontlenen. De gemeente wil de eigenaren van de betreffende schepen wel een passende alternatieve ligplaats aanbieden.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 27 april zes weken ter inlage. Iedereen kan zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpbesluit indienen.