Geen second opinion om strokartonfabriek De Halm van sloophamer te redden

nieuws
Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

De gemeente Groningen gaat niet bij de provincie aan de bel trekken om aan te dringen op een ‘second opion’ om de voormalige strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk te behouden van de sloophamer. Dat maakte het gemeentebestuur afgelopen woensdag bekend, in antwoorden op schriftelijke vragen van verschillende gemeenteraadsfracties.

De fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de SP vroegen het gemeentebestuur eind maart om nogmaals aan de bel te trekken bij de provincie om het gebouw voor de sloophamer te behoeden. Maar het gemeentebestuur is dat niet van plan, omdat nu al onomstotelijk duidelijk is geworden dat de staat van het gebouw te slecht is om het te redden van de sloophamer.

“De aantasting van het voormalig hoofdgebouw is zo veel omvattend en rigoureus dat er geen bouwkundige mogelijkheid is om het gebouw te behouden”, schrijft het college van B&W aan de raad. “De hele constructie is van binnen aangetast, met name door het gebruik van de chemische stoffen die vroeger gebruikt werden
bij het wassen van het stro. Hiervoor zijn geen toereikende bouwfysische maatregelen mogelijk om het gebouw te herstellen.”

Woningen bouwen in de fabriek of in een nieuw te bouwen appartementencomplex is volgens het gemeentebestuur niet mogelijk. Dat is volgens B&W te gevaarlijk, omdat de kartonfabriek nog een volop in bedrijf is. Ook zijn er nog geen plannen om in de toekomst te verhuizen. Bovendien geldt op deze locatie nog een beperking op andere dan bedrijfsfuncties, vanwege de milieu-contouren van de Suikerfabriek.

In februari werd al bekend dat ook provincie Groningen weinig tot geen mogelijkheden ziet om de voormalige strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk als geheel te redden van de sloophamer. Een ‘contour’ van het voormalige pand, tot één meter boven het maaiveld, behoort wel tot de mogelijkheden bij nieuwbouw op het terrein. Dit kunstwerk zou dan de historie van het terrein nog enigszins in leven moeten houden.