Nieuwe eerstejaars studenten moeten mogelijk ‘sociaal contract’ tekenen om overlast tegen te gaan

De Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen zijn bezig met plannen voor een ‘sociaal contract’ voor eerstejaars studenten. Volgens de Universiteitskrant werd dit plan donderdag besproken in de universiteitsraad. Daarmee willen de organisaties de overlast van studenten in de Stad proberen tegen te gaan.

Hoe het contract er precies uit gaat zien, of studenten verplicht moeten tekenen en welke consequenties hangen aan het verbreken van het contract, is nog niet duidelijk. Binnen de universiteit bestaan al een studentenstatuut en een gedragscode, maar volgens rector Cisca Wijmenga gaat het plan verder dan dat. Het moet ervoor gaan zorgen dat de studenten zich ervan bewust worden dat ze zich ook buiten de muren van de universiteit moeten gedragen.

Volgens de Ukrant is de universiteitsraad nog wel verdeeld over het plan. De studentenorganen binnen de raad vrezen dat een contract een verregaande stap is, omdat er bindende afspraken worden gemaakt over zaken die zich niet direct op de universiteit afspelen. Ook begrijpen de fracties niet wat het nieuwe contract toevoegt aan de bestaande overeenkomsten. Daarnaast heerst er in de raad twijfel over de consequenties voor mensen die weigeren te tekenen of zich niet aan het contract houden.

In juni hopen de RUG, de Hanze en de gemeente met een meer concreet voorstel te komen.

Deel dit artikel: