Basisscholen Groningen doen mee met Maand van de Schooltuin

nieuws

Komende maand vindt de eerste editie plaats van de ‘Maand van de Schooltuin’. In de provincie Groningen doen acht basisscholen eraan mee.

Het doel van deze maand is dat de leerlingen ontdekken hoe ze zelf groente en fruit kunnen zaaien, verzorgen en oogsten. Dat zorgt voor meer kennis over, en betrokkenheid bij, voeding en natuur. De Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten hopen hiermee bij te dragen aan een gezondere samenleving. In het hele land doen zo’n 200 scholen mee, met in totaal 15 duizend leerlingen.

‘In de schooltuin ontwikkelen kinderen een gezonde smaakvoorkeur,’ licht projectleider Arjan Klopstra toe. ‘Het zelf geteelde worteltje smaakt toch het allerlekkerst!’ De onderwijzers worden daarbij zo nodig geholpen door ondersteuners in de buurt, lokale NME (Natuur-en Milieu Educatie)-centra, moestuincoaches en vrijwilligers op schooltuincomplexen.

Uit onderzoek van DUO bleek vorig jaar dat slechts één op de vijf leerkrachten met hun klas een schooltuin heeft. Het merendeel van de leerkrachten gaf aan wel te willen schooltuinieren, maar dat ze hiervoor geen mogelijkheden hebben en er niet de juiste ondersteuning is. Het onderwerp schooltuinieren bleek dan ook bij slechts een kwart van de basisscholen in het onderwijsprogramma te zijn opgenomen. Projectleider Arjan Klopstra vindt dat een schooltuin net zo gewoon moet worden als een gymlokaal.