VVD en JOVD willen verenigingsleven ondersteunen en komen met pamflet

nieuws
Foto: arkosfl from FreeImages

De fracties van de VVD en jongerenpartij JOVD vinden dat de gemeente Groningen verenigingen zo goed mogelijk moet ondersteunen. Er is een pamflet gemaakt dat deze boodschap uitdraagt.

Het pamflet bevat vijftig punten die de liberalen belangrijk vinden om het verenigingsleven te onderhouden en om nieuw leven in te blazen. “Waar ontmoeten we elkaar, waar vinden we gezelligheid, sportieve uitdagingen en delen we in een goede sfeer kennis? De basis vinden we bij een vereniging”, stelt raadslid Jasper Boter. “Of dit nu een studie- of studentenvereniging, de sportclub, of de buurtvereniging is. Onze inzet is het ondersteunen van de lokale samenleving, via onze honderden verenigingen, clubs en dorpshuizen.” Beide fracties zeggen het dan ook belangrijk te vinden dat de gemeente de verenigingen ondersteunt, waar dat nodig is.

Differentieer en help
Daarnaast zegt men het belangrijk te vinden dat de gemeente de verenigingen de ruimte moet bieden om eigen keuzes te maken. “Hierbij kan een kleine softbalvereniging een andere keuze maken dan een grote hockeyclub. Differentieer als gemeente en help de clubs het zelf beter te doen.” Behalve steun en financiële bijdragen van de gemeente werpt de VVD de bal ook richting de inwoners. “Verenigingen hebben vrijwilligers nodig. Jij kan dat doen door een leuke activiteit te organiseren bij je studievereniging, een wedstrijd te fluiten bij je sportclub of een bardienst te draaien in het buurthuis.”

Onderwijs
Voorzitter Tom Boer van de JOVD sluit zich bij de woorden van Boter aan. Ook hij zegt het belangrijk te vinden dat jongeren verantwoordelijkheid nemen en daar ook de kans toe krijgen, bijvoorbeeld door een bestuursjaar bij een studie- of studentenvereniging te doen. “Dat is niet alleen goed voor de maatschappelijke betrokkenheid, maar ook voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en toekomst. Studenten zijn vaak al druk met hun studie en een bijbaan, wat een drempel kan zijn om actief te worden binnen een vereniging. Wij zijn dan ook voor meer waardering en ruimte voor studenten die zich naast hun studie inzetten voor een vereniging. Vanuit het onderwijs zou deelname aan een vereniging beter gefaciliteerd kunnen worden door, bijvoorbeeld een bestuursjaar als stage te zien, of extra studiepunten toe te kennen voor bepaalde activiteiten die gelieerd zijn aan een vereniging.”

Beide fracties hopen dat het pamflet aanzet tot gesprek en dat de gemeente en het onderwijs beter gaat kijken hoe zij haar verenigingen tot dienst kan zijn.