Stadsbestuur gestart met uitdelen energie-compensatiegelden, maar komt 2 miljoen euro tekort

nieuws
foto door: Elin Stil

Het Stadsbestuur is reeds gestart met het uitdelen van compensatiegelden aan huishoudens die in de knel komen met hun energierekening. Wel geeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) aan dat er te weinig geld is.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van de fracties van GroenLinks, PvdA en Stadspartij 100% voor Groningen. De fracties lieten de afgelopen week weten dat het Rijk onvoldoende heeft begroot, omdat Den Haag vermoedt dat niet iedereen die er recht op heeft er gebruik van gaat maken. “Wij delen het beeld dat er onvoldoende is begroot”, reageert Broeksma. “Wij gaan er van uit dat er in onze gemeente 20.600 huishoudens in aanmerking komen voor deze compensatie. Het gaat om huishoudens die tot 120% van het sociaal minimum verdienen die hier recht op hebben. Wij verwachten dat we in de gemeente Groningen met een tekort van 2 miljoen euro te maken gaan hebben.”

Wethouder Broeksma (GroenLinks): “Afkeuring uitgesproken”
Het bedrag van 800 euro bestaat uit twee delen. Het gaat om 200 euro dat ter compensatie dient voor de hoge energielasten en 600 euro dat door het Rijk beschikbaar is gesteld. “De bedragen van 200 euro worden inmiddels uitgekeerd, we werken op dit moment aan een voorstel om de additionele gelden ook zo snel mogelijk uit te kunnen keren. Samen met andere gemeenten hebben we inmiddels ook onze afkeuring ook uitgesproken over de gang van zaken, en dat zullen we ook blijven doen.”

Broeksma: “Met een schot hagel zoveel mogelijk mensen bereiken”
Broeksma is ook niet van plan om de tegemoetkoming geheim te gaan houden. “We willen bestanden gaan koppelen die van doen hebben met minima-regelingen. Aan deze mensen willen we het geldbedrag gaan verstrekken. Mensen hoeven dit dus niet aan te gaan vragen. Het gaat dus ook om echt geld, en het gaat buiten schuldsaneringen en toeslagen om. Daarnaast proberen we als het ware met een schot hagel zoveel mogelijk andere mensen te bereiken. We zullen dat niet stilhouden, via instanties, via de media, via WIJ Groningen zullen we dit breed bekend maken zodat mensen er gebruik van kunnen gaan maken.”

Jimmy Dijk (SP): “Wat kunnen wij als raad doen?”
De antwoorden kunnen op complimenten rekenen van fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP. “Ik weet dat niet alle gemeenten dit op deze manier doen, terwijl het heel erg nodig is dat mensen 800 euro krijgen. Het lijkt me ook belangrijk dat het Rijk een regeling maakt, zodat iedereen die er recht op heeft het krijgt en we niet te maken gaan krijgen met een tekort van 2 miljoen euro. Wat kunnen wij als raad gaan doen om er voor te zorgen dat er straks niet een tekort gaat zijn?”

Broeksma: “Druk uitoefenen”
Broeksma: “Goede vraag. Vanuit het College zetten we druk via de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Aan alle politieke fracties hier die ook in Den Haag vertegenwoordig zijn, zou ik willen zeggen, ga daar druk uit voeren.”

Dijk: “Als u een bus regelt, dan regelen wij mensen met een te hoge energierekening”
Dijk: “U vraagt tips en adviezen, ik doe in de aanbieding, als het College een bus regelt, regelen wij mensen met een te hoge energierekening dat er goed gecompenseerd moet worden, dan gaan we samen met een wethouder naar Den Haag om aan een minister duidelijk te maken dat er goed gecompenseerd moet gaan worden en dat dit geen manier van werken is.”

Deel dit artikel: