Provinciebestuur neemt ‘Nachtwacht der onmisbaren’ in ontvangst

nieuws
Foto: SP Groningen

Het provinciebestuur heeft woensdag het kunstwerk ‘Nachtwacht der onmisbaren’ in ontvangst genomen. Het kunstwerk staat symbool voor de 3,5 miljoen mensen die in cruciale beroepen werken maar vaak onzichtbaar zijn en ondergewaardeerd worden. Daarbij gaat het ook om de schoonmakers van het Provinciehuis.

De 3,5 miljoen werknemers, die tijdens de coronapandemie als onmisbaar werden bestempeld, hebben vaak een laag loon, een hoge werkdruk en veel onzekerheid. Het aanbieden van het kunstwerk aan juist het provinciebestuur is niet zonder reden omdat ook de positie van schoonmakers in het Provinciehuis onder druk staat. De overhandiging vond plaats in het bijzijn van vakbond FNV en de fracties van SP en GroenLinks. De fractie van de PvdA was door omstandigheden verhinderd.

“Strijden voor aandacht en respect”
“We hebben goed duidelijk kunnen maken wat het in de praktijk betekent om schoonmaker te zijn”, vertelt schoonmaker Monika Eliens. “De werkdruk, onderwaardering, lage lonen en onzekerheid. Ik vertelde ze bijvoorbeeld over mijn eigen situatie, jarenlang heb ik als moeder niet met mijn kinderen samen kunnen eten omdat ik heel veel verschillende uren op een dag moest maken om te zorgen voor dat eten op die tafel. Wij waren er als afgevaardigden van de onmisbaren vandaag om te strijden voor aandacht en respect voor de werkers in cruciale beroepen en in het Provinciehuis verdienen de schoonmakers die er vaak al jaren werken dat respect ook door ze in vaste dienst te nemen.”

“Mooie woorden omzetten in daden”
Statenlid Agnes Bakker van de SP hoopt dat het Provinciebestuur de handschoen oppakt. “Ik ga ervan uit dat deze ‘Nachtwacht der onmisbaren’ een prominente plek in het provinciehuis krijgt en dat de waardering die vandaag is uitgesproken niet alleen blijft bij mooie woorden, maar ook werkelijk omgezet wordt in daden”, vertelt Bakker. “De gedeputeerde gaf aan niet principieel een voorkeur te hebben voor aanbesteden, maar nog wel een aantal zorgpunten ziet. Het comité, bestaande uit Monika, Paula en Beatriz, heeft haar vandaag voldoende inzichten en ideeën meegegeven, dat ze naar mijns inziens met een gerust hart de schoonmakers, maar ook de catering, weer kan inbesteden.”

Tijdens de Statenvergadering van 9 maart aanstaande wordt er verder gesproken over het in dienst nemen van schoonmakers.

Deel dit artikel: