Partij voor de Dieren ontstemd over kap 39 gezonde bomen langs Vondellaan

nieuws
Foto: Terrence van Zoelen

De Partij voor de Dieren wil weten hoe het besluit van de kap van 39 gezonde bomen aan de Vondellaan tot stand is gekomen en stelt daarom woensdag mondelinge vragen aan het college.

Aanpak Ring-Zuid kapt deze week 39 bomen langs de Vondellaan. De kap is nodig om de Vondellaan opnieuw te kunnen inrichten.  Op de Vondellaan en de rotonde bij de Van Iddekingeweg komt een aparte fietsstrook. Maar hiervoor moeten de bestaande bomen langs de Vondellaan wel verdwijnen. De bomen moeten nu worden gekapt, omdat half maart het broedseizoen begint.

Geen herplantplan?

De Partij voor de Dieren vindt het vreemd dat er een herplantplan is geschreven, terwijl het besluit over de kap al is genomen in 2014. “Je zou in kapvergunningen een aantal voorwaarden op kunnen nemen, zoals het feit dat ten tijde van de kap, een visie op herstel van de ecologie en een herplantplan klaar moeten liggen”, aldus fractievoorzitter Kirsten de Wrede.

Volgens Aanpak Ring-Zuid wordt er wel degelijk herplant langs de Vondellaan. Na de aanleg van de nieuwe fietspaden komen er nieuwe bomen terug. De nieuwe bomen zijn een mix van lindenbomen, die 10 tot 25 meter hoog worden.

Waarom niet verplaatsen?

Daarnaast wil de Wrede weten waarom er niet voor is gekozen om in ieder geval een deel van de bomen te gaan verplanten. Volgens Aanpak Ring-Zuid zijn de bomen niet geschikt om te verplaatsen, omdat ze niet een lange verwachte levensduur hebben. De Wrede: “Wij zijn altijd tegen de bouw van de nieuwe zuidelijke ringweg geweest, vooral omdat deze als gevolg had dat er meer verkeer door de stadswijken zou rijden. Nu zie je wat de gevolgen zijn: de verwoesting van een mooie laan.”