Operatie Julianaplein: “Omleidingsroutes worden steeds beter gevolgd”

nieuws
Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Groningen Bereikbaar is tevreden over de verkeerssituatie afgelopen week rondom Operatie Julianaplein. Het verkeer volgt steeds beter de omleidingsroutes.

Operatie Julianaplein bevindt zich op dit moment bijna bij het einde van de vierde fase. Tijdens deze fase is het Julianaplein helemaal afgesloten. Het verkeer tussen Assen en Hoogezand en vice versa kan wel in beide richtingen rijden via een tijdelijke weg. “We zien een lichte toename in het autoverkeer op Ring West, Noord en Oost, terwijl het op de wegen naar het centrum en rondom het Hoofdstation juist iets rustiger is”, schrijft Groningen Bereikbaar. “Dit laat zien dat de omleidingsroutes steeds beter gevolgd worden. Ook zien we dat het verkeer zich meer verspreidt over de dag. Hierdoor blijft de stad goed bereikbaar, ondanks een lichte stijging van het autoverkeer. Rondom het Martini Ziekenhuis zien we nog steeds dat het busverkeer met enige regelmaat te maken heeft met vertragingen. In de rest van de stad blijft het busverkeer over het algemeen goed doorstromen.”

Tijdelijke brug
In de afgelopen week is er veel werk verzet. Vorige week is men verder gegaan met het aanbrengen van de gewapende grond op het tracé van de oude A28. Ook zijn er piepschuimblokken aangebracht, is er riolering aangelegd en is er een puinbaan gemaakt tussen de Paterswoldseweg en de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Deze week wordt er gewerkt aan de aanleg van een hemelwaterafvoer tussen de tijdelijke brug en het tijdelijke Julianaplein. Deze weg wordt ook geasfalteerd, er wordt markering aangebracht en er worden lichtmasten geplaatst. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de onderdoorgang bij de Van Ketwich Verschuurlaan teruggebracht naar de oude situatie. Maandag wordt de tijdelijke brug in gebruik genomen.

Sloop Papiermolentunnel
Komende week wordt er gewerkt aan de oostzijde van het Julianaplein. Er wordt begonnen met de sloop van de Papiermolentunnel. Allereerst wordt er asfalt verwijderd, daarna wordt de tunnel uitgegraven en vervolgens start de sloop van het dek, de vloer en de wanden. Daarbij wordt de oude hemelwaterafvoer verwijderd en wordt er een nieuwe aangelegd. Bij de grondwerkzaamheden krijgt men begeleiding van archeologen.

Deel dit artikel: