Meer gaswinning nodig uit Groningen, maar minder dan voorspeld

Staatssecretaris Vijlbrief maakt de raming voor het huidige gasjaar donderdagmiddag bekend. Volgens Vijlbrief valt de raming voor het lopende gasjaar lager uit, omdat er door de milde winter minder extra gas uit het veld nodig is dan werd verwacht.

Het opschroeven van de gaswinning is wel nodig, omdat de stikstoffabriek in Zuidbroek later in gebruik wordt genomen dan gepland. De twee reden is de gasvraag uit Duitsland. Onze oosterburen hebben 1,1 miljard kuub meer nodig dan verwacht, omdat energiebesparende maatregelen niet goed genoeg blijken te werken. Ook hebben de oosterburen zelf te weinig laagcalorisch gas gewonnen.

‘Gaswinning gelukkig beperkt’

“Er moet weliswaar extra gas worden gewonnen dit gasjaar, maar het is gelukkig beperkt”, stelt Vijlbrief. “De wereld is de afgelopen maand drastisch veranderd en dat heeft ook effect op onze energievoorziening. 4,6 miljard kuub uit het Groningenveld geeft genoeg zekerheid voor dit gasjaar.”

Volgens de staatssecretaris is daarmee de weg naar een definitieve sluiting van het veld in 2023 nog steeds open: “Alles is erop gericht om het veld daarna zo snel mogelijk – in 2023 of 2024 – definitief te sluiten. De omstandigheden zijn echter onzeker, mede door de Russische inval in Oekraïne.”

Nadat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen advies heeft uitgebracht over deze voorgenomen winning, neemt de staatssecretaris vóór 1 april een definitief besluit.

Extra maatregelen om afhankelijkheid van Rusland te beperken

Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief nemen daarnaast maatregelen om de afhankelijkheid van gas uit Rusland zo snel mogelijk af te bouwen en ervoor te zorgen dat er ook de komende winter genoeg aardgas is.

Hiervoor worden de komende weken verschillende opties uitgewerkt. Het afdekken van prijsrisico’s, vulverplichtingen voor de gasopslagen en het vullen van de gasopslagen door een door de overheid aangewezen partij liggen daarvoor op tafel.

Daarnaast neemt het kabinet maatregelen om op korte termijn de importcapaciteit van vloeibaar gas (LNG) in Nederland te vergroten. Dit kan door de capaciteit van de bestaande LNG terminal in Rotterdam te vergroten of door een drijvende LNG faciliteit te bouwen in de Eemshaven, waarmee zo’n 4 miljard kuub gas extra geïmporteerd kan worden. Netwerkbedrijf Gasunie en het ministerie van EZK werken beide opties uit en nemen zo snel mogelijk een beslissing.

“De oorlog in Oekraïne, hoge energieprijzen en zorgen over de gasvoorraad maken opnieuw duidelijk dat Nederland en Europa te afhankelijk zijn van de import van fossiele brandstoffen”, aldus minister Jetten. “Dat is een ingewikkelde opgave die dilemma’s met zich mee brengt, waarbij we de juiste balans moeten vinden tussen de betrouwbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van onze energievoorziening. Iedereen zal daar zijn steentje aan bij moeten dragen.”

Voor 1 april definitief besluit

Nadat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen advies heeft uitgebracht over deze voorgenomen winning, neemt de staatssecretaris vóór 1 april een definitief besluit.