Kritiek, scherpe vragen en voorzichtig geflirt tijdens Groot Lijsttrekkersdebat

nieuws
Foto: Andor Heij

Het Groot Lijsttrekkersdebat dat maandagavond plaatsvond in Forum Groningen is zonder vuurwerk verlopen. Wel waren er in de marge genoeg details die op vielen.

Aan het Groot Lijsttrekkersdebat, georganiseerd door Forum Groningen, OOG Tv en het Dagblad van het Noorden, deden alle partijen mee waarop deze dagen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gestemd kan worden. Door middel van snelle stellingen, pitches en debatten over zes thema’s kreeg het publiek de mogelijkheid om kennis te maken met de partijen, en kreeg men een indruk hoe partijen over bepaalde thema’s denken. Ook kreeg het publiek te zien welke partijen al voorzichtig toenadering tot elkaar zochten.

Terrasverwarming
Regelmatig resulteerde het in interessante debatjes. Bijvoorbeeld of de gemeente terrasverwarming niet moet verbieden. Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Dit vind ik een voorbeeld van onzinnige betutteling. De horeca heeft het de afgelopen twee jaar erg zwaar gehad. Bovendien hebben we door de coronapandemie gezien dat het heel belangrijk is om in de buitenlucht te vertoeven. Dit is een onderwerp waarvan wij zeggen, niet mee bemoeien.” Inge Jongman van de ChristenUnie: “Wij vinden dat de binnenstad een leuke plek moet zijn om te verblijven. Maar heb je terrasverwarming nodig? Je kunt ook een dekentje gebruiken om warm te blijven. En als je terrasverwarming wilt gebruiken, doe het dan duurzaam op basis van zonnepanelen.” Amrut Sijbolts van de Stadspartij 100% voor Groningen: “Wij vinden dat een ondernemer meer ruimte moet krijgen. Een gemeente moet zich niet bemoeien met de bedrijfsvoering. Wij zeggen, ondersteun de ondernemers en geef ze de ruimte.”

Cameratoezicht
Een andere snelle stelling ging over het cameratoezicht: moet er meer cameratoezicht in de binnenstad komen? Mirjam Wijnja van GroenLinks: “Wij vinden dat cameratoezicht een sluitstuk is van het beleid. Wij vinden dat je eerst in moet zetten op bijvoorbeeld het inzetten van agenten. Jalt de Haan van het CDA reageert venijnig: “Dat je camerabeveiliging het sluitstuk noemt is kenmerkend voor het beleid van het Stadsbestuur van de afgelopen jaren.” Carine Bloemhoff van de PvdA: “Als partij willen we niet de hele stad volhangen met camera’s, maar dat je het van geval tot geval gaat bekijken wat er nodig is. En luister ook naar bewoners. Als zij klagen over overlast, doe daar dan iets mee en geef de burgemeester de bevoegdheid.” Inge Jongman van de ChristenUnie: “Het is een twijfelstelling. De hele gemeente volhangen is niet nodig. Je moet kijken wat nodig is op welke plek.”

Jimmy Dijk (SP): “Ik wil met u, mevrouw Wijnja, een afspraak maken”
Tijdens de debatavond werd uitgebreid stilgestaan bij zes thema’s: armoede, duurzaamheid, leefbaarheid, woningbouw, participatie en veiligheid. Bij het debat over armoede werd er voorzichtig geflirt maar werd ook gevraagd om een duidelijk standpunt in te nemen. De politici debatteerden over het standpunt: ‘de politieke wil om armoede op te lossen is er niet’. Jimmy Dijk van de SP: “Dat is zo. Er is de afgelopen jaren een wanprestatie geleverd door het huidige Stadsbestuur. Mensen in de noordelijke stadswijken gaan acht jaar eerder dood dan mensen die in het zuiden wonen. Daarom wil ik met mevrouw Wijnja van GroenLinks een afspraak maken. Stemt u er mee in om de komende periode de budgetten voor armoede te verdubbelen?”

Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Meneer Dijk maakt er nu een feestje van, maar wij vinden elkaar wel aardig”
Mirjam Wijnja: “Volgens mij hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in armoede en is er ook veel gerealiseerd. In de keren dat meneer Dijk niet boos was hebben we ook prima samen kunnen werken, overigens was die goede samenwerking er ook met de PvdA.” Dijk: “Maar ik doe een voorstel. Ik wil een duidelijk antwoord op mijn vraag. Dat antwoord kunt u mij toch geven?” Wijnja: “Het gaat over meer dan alleen armoedemiddelen. We kunnen de budgetten verdubbelen, maar we vinden het ook belangrijk om het minimumloon te verhogen en om de afvalstoffenheffing kwijt te schelden.” Dijk: “Nog steeds geen antwoord op de vraag.” Wijnja: “Meneer Dijk maakt er nu een feestje van, maar wij vinden elkaar wel aardig en we hebben samen mooie dingen bereikt.” Dijk: “Er gaat geen antwoord komen.”

Bereikbaarheid
Een ander debat dat opviel was dat over de leefbaarheid waarin Jalt de Haan van het CDA het zijn opponenten lastig probeerde te maken. Jalt de Haan: “Wij zien dat de afgelopen jaren de binnenstad ontoegankelijker is geworden. We hebben gepleit voor een busje om mensen die minder mobiel zijn naar de binnenstad te vervoeren, nu buslijnen niet meer door het centrum rijden. Helaas is het College daar mee gestopt.” Inge Jongman van de ChristenUnie: “We kunnen ons de beelden nog herinneren van grote bussen die door de Brugstraat reden. Dat je je als fietser daar echt tussendoor moest wringen. Er zijn de afgelopen jaren grote en goede stappen gezet. Wel kunnen we onderzoeken of we een busje kunnen laten rijden.”

Inge Jongman (ChristenUnie): “Ook op andere plekken in de gemeente moet gehandhaafd worden”
Als het gaat over het aantal fietsen in de binnenstad is het CDA kritisch: “Er is veel te weinig handhaving. Het is soms echt een chaos in de binnenstad, een fietsjungle. Wij vinden dat we moeten investeren in handhaving.” Jongman: “De afgelopen jaren hebben we daar wel in geïnvesteerd, maar we hadden dat misschien nog meer kunnen doen. Toch wordt er veel gedaan. Onlangs sprak ik nog met een medewerker die druk bezig was met toezicht.” De Haan: “Mevrouw Jongman, we hebben het niet over hard werken. Wat vindt u echt?” Jongman: “Volgens mij heb ik dat al gezegd, en u hoeft mij geen woorden in de mond te leggen. We hebben stappen gezet. Maar de gemeente is groter dan alleen de binnenstad, er moet ook op andere plekken gehandhaafd worden.”

Jalt de Haan (CDA): “Groningen is een handhavingsarme stad”
De Haan: “Groningen is een handhavingsarme stad, er is niks van de grond gekomen. Dat moet opgelost worden in de komende jaren.” Jongman: “Waar zet je op in? Als je dat aan mij zou vragen dan zet ik in op ondermijning.” Ook de uitbreiding van het betaald parkeren komt aan bod. Volgens het CDA roept de uitbreiding hiervan veel ergernis op. Volgens de ChristenUnie heeft het te maken met de verdeling van de schaarse ruimte die beschikbaar is. Je moet ook kinderen kunnen laten spelen, fietsers moeten genoeg ruimte hebben: “De hardwerkende Groningers zijn blij met de zones”, aldus Jongman. De Haan: “We zijn niet tegen betaald parkeren, op sommige plekken kan dit prima. Maar breid het niet uit naar plekken waar geen parkeerproblemen zijn.”

Het debat, dat live werd uitgezonden, wordt dinsdag herhaald op OOG Tv om 10.00, 13.00 en 15.00 uur. Daarnaast wordt het vanaf dinsdag ook via YouTube aangeboden.