“Waterstanden dalen, wel meer neerslag op komst”

nieuws
Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De waterstanden in het gebied van waterschap Noorderzijlvest zijn woensdag opnieuw gedaald. Wel laat men weten alert te zijn op neerslag die de komende dagen wordt verwacht.

Het waterschap heeft dinsdagavond de overloopgebieden in de Vredewoldpolder en de Letterberterbergboezem ingezet. “Dit zijn overloopgebieden die we vrijwel direct in kunnen zetten”, vertelt het waterschap. “Daar is respectievelijk een kleine 250.000 kuub en bijna 500.000 kuub water in gestroomd. Dit was nodig omdat de waterstand van het Leekstermeer erg hoog werd en ook niet snel leek te dalen. De hoge waterstand werd veroorzaakt door het vele water dat uit de hoger gelegen gebieden in Drenthe via De Onlanden naar het lager gelegen Leekstermeer stroomde. Via het Leekstermeer gaat het water richting het Lauwersmeer. Inmiddels dalen de waterstanden nu langzaam.”

Door alle neerslag is de grond flink verzadigd. Dat geldt ook voor de dijken en kades langs watergangen. “De komende periode worden deze locaties regelmatig geïnspecteerd en gecontroleerd op schade door afkalven en mogelijke verzakkingen.”