Startschot Verlengde Schooldag in Beijum en Lewenborg

nieuws
Foto © Henk Tammens (Gemeente Groningen

Als symbool voor het laten groeien en bloeien van de talenten van kinderen overhandigde wethouder Carine Bloemhoff donderdagmiddag een plant aan nieuwe schoolcoördinatoren van het IKC Dom Helder Camara in Beijum. De handeling vormde het officiële startschot voor de Verlengde Schooldag in Beijum en Lewenborg.

Met de Verlengde Schooldag moeten alle basisschoolkinderen de kans krijgen zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Bewoners, maatschappelijke en culturele organisaties, scholen en gemeente werken hierin samen. In totaal doen elf basisscholen mee: vijf in Beijum en zes in Lewenborg. Met verschillende programma’s krijgen kinderen in het basisonderwijs meer tijd naast de normale vakken als taal en rekenen. Het gaat onder meer om bewegen, gezonde voeding, techniek, cultuur en sociaal-emotionele ontwikkeling.

In totaal doen elf basisscholen mee: vijf in Beijum en zes in Lewenborg. Als eerste stap zijn nu de schoolcoördinatoren aangesteld. Zij gaan samen een dagprogramma voor de Verlengde schooldag maken en moeten de Verlengde Schooldag verder onder de aandacht brengen.