Zorgen over opvang kwetsbare vrouwen en kinderen in hotels en vakantiehuisjes

nieuws
De vrouwenopvang van Wender in Groningen - Foto via Google Maps - Streetview

Omdat het aantal opvangplekken voor vrouwen en kinderen uit gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt de afgelopen jaren niet voldoende is uitgebreid, zijn vorig jaar tien vrouwen en hun kinderen uit de gemeente Groningen opgevangen in onder meer hotels en vakantiehuisjes.

Een zorgelijke zaak, stellen de raadsfracties van GroenLinks en Stadspartij 100% voor Groningen. GroenLinks-raadslid Justine Jones en 100% Groningen-raadslid Yaneth Menger stelden woensdagavond vragen aan wethouder Inge Jongman, nadat afgelopen maandag bekend werd dat meerdere instellingen in Nederland kampen met een tekort aan geschikte opvanglocaties. Dit ondanks een toename in het aantal gevallen van huiselijk geweld. In Groningen is deze stijging volgens Jongman niet duidelijk toegenomen en lukt het altijd om in crisissituaties – waarbij de veiligheid in het geding is – een geschikte opvangplek te vinden.

Maar Jongman gaf wel toe dat de uitbreiding van het aantal plekken die gerealiseerd zijn in de gemeente nu niet voldoende is. Daardoor zijn tien vrouwen en hun kinderen opgevangen op ‘ad hoc’-locaties als hotels of vakantiehuisjes. Een kwalijke zaak, stelt Jones: “Ik vind het zorgelijk dat er in onze gemeente vrouwen en kinderen die zich in een kwetsbare positie bevinden, opgevangen worden in een hotel en vakantiehuisjes in plaats van in de speciaal daarvoor ingerichte opvanglocaties waar zij direct adequate hulp op locatie ontvangen”.

Hoewel zowel GroenLinks als Stadspartij 100% voor Groningen blij zijn met de toezegging van Jongman om te blijven kijken naar genoeg adequate opvang, houden de partijen wel een vinger aan de pols. “Wij willen een opvanglocatie voor vrouwen (met of zonder kinderen) die te maken hebben met onveilige thuissituaties. Wij moeten hen te alle tijde veiligheid kunnen bieden”, besluit Menger.