Gemeente opent Engelstalige StemWijzer om internationals naar de stembus te krijgen

nieuws
Foto: Henk Ellérie

Onder de titel ‘IT’S YOUR CITY TOO’ is de gemeente Groningen begonnen aan een campagne om niet-Nederlandse Groningers meer te betrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Onderdeel daarvan is de StemWijzer, die vanaf nu ook een Engelstalige variant heeft.

Het is voor het eerst dat de gemeente Groningen een StemWijzer optuigt in een andere taal dan het Nederlands. De Engelstalige stemhulp bestaat uit dertig stellingen over Groningse verkiezingsonderwerpen. Net als de Nederlandstalige editie is de ‘vote pointer’ bedoeld om de 15.000 stemgerechtigde internationals uit Groningen te helpen bij het maken van een keuze in het stemhokje.

De variant van de StemWijzer in het Engels is te vinden op de Engelstalige verkiezingswebsite van de gemeente. Ook de  Nederlandstalige StemWijzer is hier te vinden.

De StemWijzer maakt onderdeel uit van de campagne ‘IT’S YOUR CITY TOO’, waarmee de gemeente internationals die niet weten dat ze mogen stemmen voor de gemeenteraad alsnog wil bereiken. De campagne wordt gevoerd op onder meer de social media, borden op straat en posters op plekken waar veel internationale studenten komen. De campagne is opgezet in nauwe samenwerking met internationals uit landen als Letland, Iran, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Polen.

Net als Nederlandse staatsburgers krijgen kiesgerechtigde internationals een stempas in de brievenbus. Bij de stempas zit een brief van de burgemeester met op de achterkant Engelstalige informatie. Ook in de Verkiezingskrant die begin maart in de bus van alle kiesgerechtigden valt staat Engelstalige informatie. Informatie in het Engels over de verkiezingen komt ook op de website van de gemeente. Ook over deelnemende politieke partijen zal daar Engelstalige informatie te vinden zijn.

De campagne is een initiatief van de gemeenteraad, na de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 (44%). Vanuit de raad kwam toen de roep om niet-Nederlanders beter bij de verkiezingen te betrekken. Uit onderzoek blijkt dat veel internationals niet weten dat ze mogen stemmen voor de gemeenteraad. Kiesgerechtigd zijn inwoners (achttien jaar en ouder) van de Europese Unie (EU) die op 31 januari bij de gemeente stonden ingeschreven en ook mensen van buiten de EU die minimaal vijf jaar achtereen in Nederland wonen.