Bouw nieuwe winkel familie Knollema in Oosterparkwijk begint waarschijnlijk komend voorjaar

nieuws
Afbeelding van één van de twee geplande kioskjes aan het Wielewaalplein - Impressie via gemeente Groningen

Het heeft lang geduurd, maar komend voorjaar is het zover. Dan begint hoogstwaarschijnlijk de bouw van een nieuwe kiosk aan het Wielewaalplein. Daarin kan de familie Knollema hun tabakszaak en buurtwinkel, die tot vorig jaar bijna een halve eeuw in de wijk gevestigd was, voortzetten.

De gemeenteraad maakte in juni 2021 geld vrij voor de bouw van twee kiosken aan de Zaagmuldersweg bij het Wielewaalplein. Één van deze twee kiosken was bestemd voor een zogenaamde ‘Michi-Noeki’ een laagdrempelig informele ontmoetingsplek in de buurt. De andere kiosk was bestemd voor de familie Knollema, zodat zij hun familiebedrijf konden voortzetten in de wijk.

De familie moest eind 2020 vertrekken uit het pand van de Lidl aan het Wielewaalplein, omdat de supermarkt wilde uitbreiden. Daarop volgde veel protest en liep het conflict met de supermarkt zelfs uit op een rechtszaak.

Om de buurtwinkel te helpen, zorgde de gemeente Groningen voor een nieuwe plek voor het familiebedrijf van de Knollema’s in één van de twee winkelruimtes in de Oosterparkwijk. De twee kiosken hadden eigenlijk al open moeten zijn, maar dat liep anders. Door procedurefouten werd een omgevingsvergunning in eerste instantie afgewezen. Deze vergunning is nu zo goed als rond. Vervolgens begon de gemeente een lange zoektocht naar een aannemer om de twee winkels te kunnen bouwen.

“Gevolg is wel dat de familie Knollema tot onze grote spijt al lange tijd aan het wachten is”, schrijft wijkwethouder Carine Bloemhoff aan de gemeenteraad. “Hier hebben wij en zij niet op gerekend. Daarom zijn we voornemens een vergoeding voor deze vertraging overeen te komen met de familie Knollema.”

De bouw van de nieuwe winkel voor de Knollema’s begint nu hoogstwaarschijnlijk komend voorjaar. Wanneer de winkel van de familie Knollema weer open kan, is nog niet precies duidelijk.