Alfa-college en iederz werken samen aan ontwikkeling van vakmensen

nieuws
foto: André Huitenga

Het Alfa-college en iederz hebben donderdag een convenant ondertekend met als doel: laaggeletterdheid aanpakken, medewerkers bij- en omscholen, praktijkleren en stageplaatsen aanbieden.

Het hoofddoel is om medewerkers van iederz en deelnemers van een ontwikkeltraject uit de gemeente Groningen meer kans op een baan bieden. “Sommige mensen hebben even een extra steuntje in de rug nodig,” zegt regiodirecteur Marion Arends van het Alfa-college. “Als onderwijsinstelling helpen we hier graag bij door de medewerkers van iederz én deelnemers van een ontwikkeltraject maatwerkopleidingen en cursussen aan te bieden.”

Iederz verandert haar organisatiestructuur van alleen beschutte werkplekken naar een werkleerorganisatie die is gericht op werken én ontwikkeling. Om dat te realiseren zijn onder andere de krachten gebundeld met het Alfa-college. Dit ROC heeft expertise op het gebied van scholing. iederz heeft de ingang naar deze doelgroep, en praktijkruimtes om in te leren.

Door het convenant worden mbo-studenten opgeleid tot goede vakmensen. Ze krijgen bijvoorbeeld een stage op een houtwerkplaats. Ook wordt Praktijkleren aangeboden, waarbij het Alfa-college mbo-certificaten en verklaringen verstrekt. “Onze gezamenlijke doelstelling is ook om onze medewerkers zelfredzamer te maken door het niveau op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden te verhogen”, zegt Mark Nieuwenhuis, accountmanager bij iederz.