Zorginstelling MartiniZorg vraagt faillissement aan

nieuws
Foto Chris Bakker

Zorginstelling MartiniZorg is failliet. Op haar website laat de instelling weten dat maandag het faillissement is aangevraagd.

MartiniZorg kampt al enkele jaren met problemen. In december 2020 werd het geconfronteerd met een claim door het RIGG. Vorig voorjaar kwam het onder extra toezicht te staan nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haar zorgen had geuit over de kwaliteit van zorg binnen de instelling. De inspectie had MartiniZorg in het oog gekregen nadat in 2017 en 2018 opvallend hoge winsten waren gemaakt. “Er is toen door het bestuur direct een intern onderzoek gestart”, schrijft MartiniZorg op haar website. “Ondanks dat er sindsdien vele maatregelen zijn genomen om de bedrijfsvoering van MartiniZorg te kunnen continueren zijn deze helaas niet voldoende gebleken.”

Het faillissement is in een stroomversnelling gekomen nadat de afgelopen weken een aantal belangrijke stakeholders hun opdrachten elders hebben ondergebracht of er voor gekozen hebben om contracten te beëindigen. “Mede vanwege de krapte in de huidige arbeidsmarkt, is het onmogelijk gebleken om voldoende goed gekwalificeerd zorgpersoneel te kunnen aantrekken. Een en ander heeft uiteindelijk tot gevolg dat MartiniZorg in een negatieve spiraal terecht is gekomen die helaas niet meer bij te sturen is naar een gezonde organisatie waarin de kwaliteit van zorg op voldoende niveau is en behouden kan blijven en waarbij de kosten beheersbaar zijn in relatie tot de omzet. De Raad van Commissarissen heeft unaniem ingestemd met het aanvragen van het faillissement van MartiniZorg.”

MartiniZorg heeft woonlocaties in Stad en Hoogkerk. Op beide locaties wordt zorg en begeleiding aangeboden aan 55-plussers die te maken hebben met een verstandelijke of psychische beperking. De ongeveer tweehonderd personeelsleden zijn maandagmiddag geïnformeerd.

Deel dit artikel: