Zo komt het nieuwe wijkcentrum in voormalige Siebe Jan Boumaschool eruit te zien

‘Een bruisende plek voor bewoners in het hart van de wijk, waar alle Oosterparkers terecht kunnen voor activiteiten en gezelligheid.’ Zo omschrijft het gemeentebestuur het nieuwe wijkcentrum ‘bij Van Houten’, wat gebouwd moet gaan worden in de voormalige Siebe Jan Boumaschool in de Oosterparkwijk.

‘bij Van Houten’ (een initiatief van de bewonersorganisaties in de Oosterparkwijk en WerkPro) wordt nu mogelijk omdat de gemeente geld beschikbaar stelt voor de ombouw van de voormalige school. Na de sloop van het Treslinghuis (waar de nieuwe Siebe Jan Boumaschool nu staat) had de Oosterparkwijk geen eigen ‘grote accommodatie’ meer.

Met de nieuwe plannen moet daar verandering in komen en wijkwethouder Carine Bloemhoff hoopt dan ook van harte dat de gemeenteraad haar goedkeuring geeft: “Met deze nieuwe accommodatie krijgen de bewoners van de wijk een prachtige plek voor activiteiten en voorzieningen. Het wordt echt een plek met maatschappelijke waarde: we creëren er banen en we verbinden verschillende delen van de wijk met elkaar.”

Ook Muriel Duindam, Secretaris van de stichting ‘bij Van Houten’, is tevreden met de plannen voor het wijkcentrum: “Het wordt een levendige en laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen uit de wijk, jong én oud. Dat doen we met elkaar en voor elkaar.”

‘Eerste deel eind maart klaar, tweede deel volgend jaar’

Als de gemeenteraad instemt met de plannen voor de nieuwe inrichting van de voormalige Siebe Jan Boumaschool, wordt het wijkcentrum wordt voor 1 april gebruiksklaar gemaakt in een van de twee gebouwen. Het wijkcentrum aan de Oliemuldersweg zal dan zes dagen per week de hele dag geopend zijn voor alle bewoners. Tegelijkertijd wordt het gebouw verduurzaamd, met geld van de Regiodeal Groningen Noord.

Het naastgelegen Rijksmonument (wat stamt uit de jaren dertig) wordt later opgeknap. Hiervoor gaan gemeente, bewoners, het bestuur van ‘bij Van Houten’ en WerkPro de komende tijd plannen uitwerken. Als deze plannen ook klaar zijn en de raad instemt met de herbestemming, wordt dit tweede gebouw volgend jaar in gebruik genomen.

Een schets van ‘bij Van Houten’, het nieuwe wijkcentrum voor de Oosterparkwijk (via gemeente Groningen)