Vijvers uitgebaggerd om leefkwaliteit vissen te verbeteren

nieuws
Foto: Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest start met het uitbaggeren van watergangen in de wijk Paddepoel.

Als voorbereiding op de baggerwerkzaamheden werden enkele vijvers bij de Zonnelaan afgevist met een groot sleepnet. De gevangen vissen (brasem, snoek, karper, blankvoorn) zijn in een nabij gelegen vijver uitgezet.

De vissen worden uit het water gehaald, omdat door het baggeren er weinig zuurstof in het water is waardoor vissen kunnen sterven.

Het baggeren zorgt er voor dat de vijvers dieper worden en daardoor de waterkwaliteit en de leefomgeving van de vissen verbeterd.

Nadat de vijvers zijn gebaggerd kunnen de vissen via duikers, die nu zijn afgesloten, weer terug zwemmen naar de vijvers waar ze vandaan komen.

Ook in andere wijken in de stad worden de komende tijd vijvers uitgebaggerd.