Veel steun in gemeenteraad voor behoud Museumtechnische Werken

nieuws

Na de Stadspartij (100% voor Groningen), pleiten ook de coalitiefracties van de ChristenUnie, D66 en de PvdA voor het behoud van de Ateliers Museumtechnische Werken (MTW) in de Stad. Voor de werkplaats dreigt sluiting, door structurele tekorten op de begroting.

Het bedrijf denkt dat een duurzame gezonde bedrijfsvoering niet meer mogelijk is na jaren interen op de reserves. Het bedrijf werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (op het gebied van re-integratie) en werd hard geraakt door de invoering van de Participatiewet. Daardoor kwam er structureel te weinig geld binnen vanuit de gemeente.

‘Onder de indruk’

“De indienende partijen zijn onder de indruk van de werkplaats en de producten die daar gemaakt worden”, aldus raadslid Peter Rebergen (ChristenUnie). “MTW bestaat al 33 jaar en heeft in die jaren steeds met plezier samengewerkt voor de specifieke doelgroep die zij bedient. Daarnaast is de bronsgieterij de enige in de regio en wordt met het UMCG samengewerkt om innovatieve producten te maken.”

Werkplaats is te belangrijk om niet te behouden

De indienende fracties vinden dat MTW een belangrijke bijdrage levert aan de re-integratie en sociale activering van mensen die buiten het werkproces staan.  Te belangrijk om niet te behouden voor Groningen. “Ook gezien het feit dat we in Groningen drie kunstopleidingen hebben en de samenwerking op innovatieve producten voor het UMCG, met de techniek en kennis van het bronsgieten en het maken van replica’s”, vervolgt Rebergen.

Daarnaast zijn de fracties benieuwd waar het is misgegaan bij de financiering van de werkplaats en welke mogelijkheden het gemeentebestuur ziet om MTW, in de huidige vorm of op een andere manier, te behouden voor de Stad.