Bouw van Stadshavens gaat zo’n 120 miljoen euro kosten

De bouw van het nieuwe stadsdeel ‘Stadshavens’ is een stap dichterbij gekomen. De plannen voorzien in de bouw van 2.400 woningen en 30.000 m2 aan bedrijfsruimte.

De gemeente Groningen, woningcorporaties Lefier en Nijestee en ontwikkelaars VanWonen, BPD en VolkerWessels Vastgoed hebben het voornemen, een samenwerkingsovereenkomst te tekenen voor het nieuwe stadsdeel langs het Eemskanaal. De partijen hebben afspraken gemaakt voor woningbouw, de inrichting van de openbare ruimte, de ombouw van het Damsterdiep tot groene stadslaan en de aanleg van een Havenpark. Hiervoor is een kleine 120 miljoen euro begroot. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met een financiële bijdrage.

Stadshavens moet een levendig gebied worden, waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Er komen koop- en huurwoningen voor alle inkomens, waaronder 15 procent (360 woningen) sociale huur. De wijk wordt duurzaam, aardgasvrij, klimaatbestendig en autoluw, aldus wethouder Roeland van der Schaaf. Als alle procedures voorspoedig verlopen, dan kan de eerste schop in 2024 de grond in.