Bevingsregio gaat niet akkoord met 7,6: ‘Extra gasopbrengsten moeten naar Groningers’

Als onverhoopt toch extra winning uit het Groningenveld plaatsvindt, dan moeten die meeropbrengsten ten gunste komen aan Groningen. Dat schrijft gedeputeerde Tjeerd van Dekken namens de provincie en aardbevingsgemeenten in een brief aan demissionair minister Blok.

Met de brief reageert Van Dekken op het besluit van Blok om de gaswinning in Groningen dit jaar op te schroeven van 3,9 naar 7,6 miljard kubieke meter. De minister stelt dat de extra winning noodzakelijk is, omdat er tot halverwege dit jaar te weinig gas uit het buitenland kan worden gebruikt in Nederland en omdat Duitsland meer aardgas nodig heeft dan gepland. Dat is een contract met de oosterburen waar Nederland niet onderuit kan, stelt de demissionaire minister van Economische Zaken.

‘Onaanvaardbaar’

“Het is onaanvaardbaar dat u winsten behaalt uit het niet nakomen van afspraken, terwijl wij intussen met te krappe budgetten voor de versterking achterblijven”, schrijft van Dekken. “Als onverhoopt toch extra winning uit het Groningenveld plaatsvindt dan zijn wij van mening dat die meeropbrengsten ten gunste moeten komen aan Groningen.”

‘Niet akkoord met geschetste scenario’

Van Dekken noemt de inschatting rond de gaswinning van september vorig jaar, waarin nog sprake was van een gaswinning van 3,9 miljard kubieke meter een ‘ernstige miscalculatie’. Van Dekken: “Dat is onacceptabel en leidt tot emotionele reacties onder onze inwoners. Het gaat immers over hun veiligheid. Wij willen benadrukken dat wij niet akkoord kunnen gaan met het geschetste scenario en we verzoeken u dringend om alsnog alternatieven te onderzoeken. Daarnaast stellen wij hierbij nogmaals dat wij u houden aan de afspraak het Groningenveld eind 2023 te sluiten.”

‘Inhoud geven aan excuses uit Den Haag’

De afgelopen jaren zijn er grote fouten gemaakt als het gaat om de aanpak van de gaswinningsproblematiek, stelt Van Dekken. “Daarvoor is aan Groningers excuses aangeboden en met de bestuurlijke afspraken in november 2020 heeft het Rijk inhoud willen geven aan dat excuus. Daarmee is een eerste stap gezet, maar noodzakelijk blijft dat de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk stopt en een aantal essentiële problemen opgelost gaan worden. De komende kabinetsperiode kunnen stappen worden gezet om ook daar geld voor beschikbaar te stellen, zodat inwoners gaan ervaren dat hun problemen daadwerkelijk opgelost worden en er een begin kan ontstaan van herstel van vertrouwen.”

Deel dit artikel: