Stichting MJD (Link 050, Jimmy’s, Buurtbemiddeling en Woonkans) valt volgend jaar onder WerkPro

nieuws
Foto: Google Maps - Streetview

De welzijnswerkzaamheden van de Stichting MJD, waar onder andere Link 050, Jimmy’s, Buurtbemiddeling en Woonkans onder vallen in de gemeente Groningen, gaan vanaf 1 januari volgend horen bij WerkPro. Dat heeft de Stichting Vlechter besloten, met medeweten van de gemeente Groningen.

Volgens MJD is deze overgang bedoeld om te zorgen voor meer verbinding in de werkzaamheden van MJD en WerkPro. “Dat komt ten goede aan de bewoners in Noord-Nederland, want WerkPro ziet mogelijkheden om onze activiteiten ook in andere gemeenten uit te rollen”, aldus Rein de Vries, manager Welzijn bij MJD. Daar sluit Marga à Nijeholt, manager Wijkwerken, zich bij aan:  “WerkPro kan met deze welzijnsactiviteiten de domeinen zorg en welzijn nog sterker met elkaar verbinden.”

Daarnaast zorgt de overgang voor bekende onderdelen als Link050 (steunpunt vrijwilligers) en Jimmy’s (steunpunt jongeren) ervoor dat deze gewaarborgd blijven voor de komende jaren. Dat geldt ook voor de ondersteuning bij het voorkomen van huisuitzetting (Woonkans) en het oplossen van conflicten tussen wijkbewoners (Buurtbemiddeling). Tenslotte krijgen de activiteiten voor stichting Leergeld en op het gebied van migrantenprostitutie, emancipatie en diversiteit een vervolg bij WerkPro.

Behalve dat WerkPro de werkgever wordt van de medewerkers, verandert er voor hen voorlopig niets. Maar gaandeweg zullen de MJD-activiteiten meer geïntegreerd worden in WerkPro. Peter Rutgers, directeur WerkPro, gaat ervoor: “in bestaande en nieuwe initiatieven zal onze synergie het welzijn in Noord-Nederland een boost geven.”