Stad behoorlijk tevreden over kwaliteit van leven; Ommelanden niet

nieuws
Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Groningen is het tevreden hart van Groningen als het gaat over de hun kwaliteit van leven. Dat blijkt uit de Regionale Monitor voor Brede Welvaart 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Het CBS het begrip ‘brede welvaart’ in haar onderzoek in twee delen: het ‘hier en nu’ en het toekomstbeeld. ‘Hier en nu’ gaat over de kwaliteit van leven en van de omgeving waarin mensen leven (welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu).  Brede welvaart ‘later’ betreft de sociale, economische, menselijke en natuurlijke hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om hetzelfde niveau van brede welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie.

Met name in de eerste categorie scoort de gemeente Groningen hoog en vallen De Ommelanden sterk achter op de rest van Nederland. De afstand tot voorzieningen (waaronder basisscholen, cafés en sportterreinen) neemt gemiddeld toe, maar de tevredenheid met de woning en de woonomgeving neemt af.

Gek genoeg zijn het in de rest van Nederland met name de steden die achterblijven in deze ‘brede welvaart’. Stedelingen hebben gemiddeld genomen een minder goede gezondheid, een lager doorsnee besteedbaar inkomen, een minder veilige en schone leefomgeving en minder sociale cohesie. Wel hebben ze gemiddeld een hoger opleidingsniveau, een kortere afstand tot voorzieningen en minder overgewicht.

Met name in het noorden en oosten van de provincie Groningen is de brede welvaart in meerdere opzichten relatief laag. Gemeenten zoals Veendam, Midden-Groningen en Oldambt staan wat betreft veel indicatoren onderaan de ranglijst. Deze gemeenten hebben naar verhouding een laag doorsnee besteedbaar inkomen, slechtere gezondheid, lagere arbeidsparticipatie en relatief hoge werkloosheid, relatief grote afstand tot voorzieningen. Ook hebben zij minder vertrouwen in instituties en in andere mensen.