RUG: ‘Geen zelfstandige master Fries en geen bemoeienis met aanstelling hoogleraar’

nieuws
Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen gaat niet in op de eisen die het Friese provinciebestuur vorige week aan de universiteit voorlegde. Een zelfstandige master Fries komt er zeker niet binnen twee jaar en ook krijgt de provincie Fryslân geen inspraak bij de aanstelling van een opvolger voor hoogleraar Goffe Jansma.

De Letteren-faculteit deelde deze boodschap woensdag schriftelijk mede aan het provinciebestuur van onze buurprovincie. De RUG benadrukt de Friese taal serieus te nemen, maar een zelfstandige master Fries is nu nog niet mogelijk. Daarvoor zijn er te weinig studenten en is te veel tijd nodig. Over de aanstelling van een nieuwe hoogleraar is de universiteit ook duidelijk: De universiteit is verantwoordelijk voor de aanstelling en de kandidatencommissie is capabel genoeg om een goede aanstelling te realiseren.

Vorige week dreigde de provincie Fryslân de RUG ‘de rug toe te keren’, als de eisen niet zouden worden ingewilligd. De provincie betaalt 220.000 euro aan de RUG voor de studie Fries aan de Groningse universiteit  De RUG stelt het jammer te vinden als de provincie dat geld achter houdt, maar dat het de leerstoel uiteindelijk zelf betaalt. Dat gaat niet veranderen, met of zonder geld uit Fryslân, zo stelt een woordvoerder van de RUG aan de UKrant.