UKrant: ‘Provincie Fryslân dreigt de RUG de rug toe te keren’

nieuws
Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De provincie Fryslân eist een volwaardige positie van de Friese taal aan de RUG. Ook wil ze een rol spelen bij de aanstelling van een nieuwe hoogleraar Friese taal en letterkunde. Dat meldt de UKrant.

Als de RUG niet akkoord gaat, dan keert de provincie Fryslân de RUG de rug toe. Dat staat in een brief van het Friese provinciebestuur aan de Faculteit der Letteren. De provincie betaalt samen met de rijksoverheid jaarlijks 220.000 euro aan de RUG voor de studie Fries. Daarmee stelt de provincie een belangrijke financier te zijn van het Friese wetenschappelijk onderwijs.

De huidige hoogleraar Goffe Jensma Friese taal en cultuur gaat volgend jaar met pensioen. Daarmee dreigt volgens de provincie Fryslân de leerstoel op te gaan ‘in een groter verhaal van minderheden en meertaligheid’. Dan verliest ze haar autonome positie en dat is voor de Friezen onacceptabel. Volgens het provinciebestuur is het altijd de bedoeling geweest om de studie Fries weer volledig en zelfstandig te maken. De RUG stelt er principieel op tegen te zijn dat externe partijen meepraten over het invullen van vacatures; dus ook over de opvolger van hoogleraar Jensma.

Het Friese provinciebestuur schrijft dat het op dit moment ‘alle vertrouwen heeft dat we elkaar nog kunnen vinden’. Maar mocht dat niet lukken, zo waarschuwt GS, ‘dan gaan we nadenken over de toekomst van de studie Fries en of deze studie op een andere universiteit kan worden gerealiseerd’. De faculteit Letteren zegt nog niet op de brief te kunnen reageren, omdat die in het Fries is gesteld en eerst vertaald moet worden.