Plan voor extra camera’s in binnenstad gaat terug naar tekentafel

nieuws
Foto: Chris Castillo from FreeImages

Koen Schuiling wil geen ‘onnodige spanning’ binnen de gemeenteraad over zijn plan om extra cameratoezicht in te stellen de binnenstad van Groningen. De burgemeester en de rest van het college willen het plan daarom nog eens grondig onder de loep nemen en onzekerheden bij tegenstanders binnen de raad wegnemen.

Schuiling wil meer mogelijkheden om kortdurend cameratoezicht in te zetten in de Groningse binnenstad, als de situatie daar aanleiding toe geeft. Daarom maakte Schuiling een plan om in elk geval de Grote Markt en Vismarkt en de belangrijkste toegangswegen daaromheen beter in beeld te krijgen. Dit wordt gebruikt voor grote en risicovolle demonstraties en evenementen, waarbij mogelijk ongeregeldheden kunnen ontstaan.

Twijfels bij gemeenteraad

Maar binnen de gemeenteraad bestaat veel verdeeldheid over het plan, zo bleek woensdagmiddag tijdens een meningvormende sessie in de raad. Eigenlijk was alleen de PvdA (bij monde van fractievoorzitter Julian Bushoff) voorstander binnen de partijen in het college. Maar binnen de rest van het gemeentebestuur is twijfel over het plan, met name rond de privacy en de effectiviteit van de plannen. Binnen de oppositie vindt het plan van Schuiling wel veel steun, want alleen de SP en de Partij voor de Dieren spraken zich nadrukkelijk tegen het plan uit.

Verbinding behouden

Schuiling stelt echter ‘de verbinding te willen behouden’ over de extra camera’s en wil het plan daarom op een later moment nog eens inbrengen. Niet zozeer omdat de kern verandert, maar omdat de burgemeester constateert dat er te veel onduidelijkheden bestaan binnen de raad over de uitwerking van het plan. Maar Schuiling houdt wel voet bij stuk: “Camera’s kunnen er enorm aan bijdragen om escalatie te voorkomen. Met camera’s kunnen je beter analyseren wat er zich afspeelt, zonder dat je bij bijvoorbeeld een demonstratie meteen met geüniformeerde politie moet ingrijpen.”

Plan voorlopig teruggetrokken

Maar Schuiling maakt wel pas op de plaats: “Ik denk dat er een aantal onduidelijkheden zijn bij de raad over het proces. Ook wil ik een aantal argumenten van de raad explicitiet weerleggen. Daarom neem ik het nu terug en ga ik, met de input van vanavond, een verduidelijking maken. Dan komen we later met een nieuw voorstel, om op een aantal ingebrachte punten de verbinding te behouden.”