Onderwijsroute voor inburgering later van start in Groningen

nieuws

De gemeente Groningen ziet zich genoodzaakt om de nieuwe onderwijsroute voor inburgeraars, die eigenlijk op 1 januari zou moeten beginnen in het kader van de Wet inburgering, uit te stellen tot na 1 april. Dat deelden wethouders Glimina Chakor en Carine Bloemhoff dinsdagmiddag schriftelijke mede aan de gemeenteraad.

Momenteel is het Rijk nog verantwoordelijk voor de inburgering van asielzoekers, maar per 1 januari 2022 rust die verantwoordelijkheid bij de gemeente. De gemeente ziet zich echter genoodzaakt om de eerste vier maanden van het komende jaar op een andere manier onderwijs aan te bieden aan inburgeraars, omdat het ministerie van Sociale Zaken en de gemeentes het nog niet eens zijn over de manier waarop het geld van de Rijksoverheid voor de nieuwe onderwijsroutes wordt verdeeld.

De gemeente Groningen had dit geld hard nodig, omdat de aanbieders van deze cursussen (in Groningen onder andere het Alfa-college) de cursussen noodgedwongen moest afblazen, vanwege gebrek aan geld. De injectie van 24 miljoen euro aan extra financiering door de Rijksoverheid zorgde er in november voor dat de provincies Groningen en Drenthe, die de inburgeringstrajecten gezamenlijk inkopen, toch van start konden laten gaan.

Maar nu blijkt dat dit geld nog niet is verdeeld over de gemeentes, waardoor de nieuwe inburgeringstrajecten noodgedwongen moeten worden verschoven, in ieder geval tot begin mei.

Betreurd door gang van zaken

“Wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste”, aldus de twee Groningse wethouders. De twee gemeentebestuurders zeggen druk bezig te zijn met overleggen met de betrokken instanties (het Rijk, VNG en Divosa) om zo snel mogelijk opheldering te krijgen.

Hoewel de regeling zelf pas na april kan starten, verwachten de wethouders pas in de tweede helft van maart ‘maatwerkoplossingen’ te moeten bieden aan inburgeraars die toe zijn aan de onderwijsroute. Dan hebben zij hun Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). “Wij hechten eraan dat deze kandidaten wel kunnen starten met hun inburgeringsonderwijs nadat het PIP is opgesteld. Voor de periode totdat de formele onderwijsroute kan worden aangeboden, zullen wij zorgen voor een maatwerkoplossing”, aldus de betrokken wethouders.