Nieuw kabinet zet drie miljard opzij voor Lelylijn; mogelijk extra geld voor bevingsaanpak

nieuws
Foto: Rob Dammers - America NSR VIRMm 9516, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109578156

Het nieuwe kabinet wil in totaal zo’n drie miljard euro opzij zetten om de Lelylijn aan te kunnen leggen. Dat blijkt uit het coalitieakkoord tussen de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie, wat woensdag werd gepresenteerd. Daarnaast zet Rutte 4 ‘indien nodig’ extra middelen in om ‘het vertrouwen van de Groningers te herstellen’.

Het nieuwe kabinet wil in de komende regeerperiode uitwerken hoe de Lelylijn (de nieuwe spoorlijn tussen Groningen en Amsterdam) kan worden aangelegd. In totaal investeert het kabinet twaalf keer 250 miljoen in het project, maar gaat wel op zoek naar medefinanciering uit de regio en Europa.

Daarnaast wil het nieuwe kabinet in haar regeerperiode een ‘forse inspanning’ doen om het vertrouwen van de door aardbevingen getroffen Groningers te herstellen. “Daartoe wordt de bewoners en ondernemers van het aardbevingsgebied in samenspraak met de regio spoedig perspectief geboden, uitgaande van wat uitvoeringstechnisch realistisch is. Indien nodig wordt hiervoor extra geld beschikbaar gesteld”, aldus de onderhandelaars.

Het nieuwe kabinet zegt in te zetten op een ‘ruimhartige versterkings- en hersteloperatie:  “De bewoners voeren daarbij zoveel mogelijk zelf de regie bij de werkzaamheden aan hun eigen woning, waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Herstel en versterking worden op verzoek van bewoners gezamenlijk aangepakt. Ook duurzaam schadeherstel van de fundamenten maakt in principe onderdeel uit van de versterkings- en hersteloperatie. Daarbij geldt het beginsel van ‘omgekeerde bewijslast.”