‘Nachtopvang moet beter geregeld worden’

Alle twaalf raadsfracties willen van het gemeentebestuur meer weten van een incident op 2 december, toen twee verkleumde dakloze mensen op de stoep van de nachtopvang lagen en niet naar binnen mochten.

Diverse hulpverleners hebben hun uiterste best gedaan om een slaapplek voor deze mannen te regelen, maar dat had geen succes. Volgens de regels voor het openstellen van de nachtopvang was het net niet koud genoeg om de deuren te openen. De fracties erkennen wel dat het college van B&W zich heeft ingespannen om een slaapplek te regelen.

De fracties willen voorkomen dat deze situatie zich opnieuw voordoet. Raadslid Julian Bushoff van de PvdA vraagt namens alle fracties dat het gemeentebestuur ingrijpt, bijvoorbeeld door de winteropvang eerder permanent te openen. Het college moet dan ook geld beschikbaar stellen voor een structurele oplossing.