Gemeentebestuur: panden Glaudé locatie blijven deels behouden

nieuws
foto: Bob de Vries

De panden op de Glaudé-locatie worden niet compleet gesloopt, maar deels gerenoveerd. Dat heeft het gemeentebestuur besloten.

De Glaudé-locatie ligt in het Stationsgebied en is omringd door de Rivierenbuur, Oosterpoort en het centrum. De locatie maakt deel uit van het programma Spoorzone. De gemeente heeft de panden vanaf 1989 aangekocht met als doel om in de toekomst te slopen, onder meer vanwege plannen met de Regiotram en de vervanging van het Herewegviaduct. Later bleek sloop niet meer noodzakelijk te zijn.

De huidige staat van de panden is zeer slecht, maar ze hebben veel historische waarde. Renovatie zal echter veel geld kosten. In alle scenario’s is sprake van een tekort, variërend van ruim één miljoen tot bijna vier miljoen.

De Glaudé-locatie maakt deel uit van een plan om de economische zone te versterken en een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar gedeeltelijke sloop en restauratie, aangevuld met nieuwbouw. In de plannen worden de panden aan de Hereweg 1-5 behouden en wordt het hoekpand Oude Stationsweg 1-3 gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw.