Wethouder: “Kollerijweg Woltersum één van de mogelijke locaties voor wisselwoningen”

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

De locatie aan de Kollerijweg in Woltersum is één van de mogelijke locaties voor wisselwoningen. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) woensdag laten weten tijdens het Politieke Vragenuur.

Van der Schaaf reageerde daarmee op vragen van de Stadspartij en de SP. “Onlangs trokken bewoners van de Kollerijweg aan de bel dat zij verrast zijn door uitgewerkte plannen om op deze locatie zestien wisselwoningen te bouwen”, vertelt raadslid René Staijen van de Stadspartij. “Wij willen van het Stadsbestuur weten hoe deze locatie ineens aan de orde komt, terwijl deze plek eerder nooit in beeld is geweest.”

Wethouder: “Vier zoekgebieden”
Roeland van der Schaaf: “Er is sprake van een misverstand over deze locatie. De Kollerijweg is namelijk wel eerder aan de orde geweest binnen de thematafel. In juli van dit jaar is er een verkenning gedaan waarbij meerdere locaties aan de orde zijn gekomen. Dit naar aanleiding vanwege het aanvankelijke plan om de wisselwoningen te bouwen op het trainingsveld in het dorp, wat op veel verzet stuitte. Daarop hebben we vier zoekgebieden aangewezen. De Kollerijweg is één van deze gebieden. Dat staat ook in de stukken.”

Wethouder: “Reguliere procedure gevolgd”
“We hebben vervolgens de reguliere procedure gevolgd. De eerste stap is dat je als gemeente in gesprek gaat met de eigenaar van de grond. Dat is hier ook gebeurd. De eigenaar heeft laten weten het mogelijk wel interessant te vinden. Op basis daarvan is het plan ook uitgewerkt. Het gaat voor de duidelijkheid om een plan hoe het mogelijk eventueel zou kunnen. De volgende stap is dat je de buurtbewoners informeert, dit is op 10 november gebeurd.”

Wethouder: “Als buurtbewoners het niet willen dan houdt het op”
Van der Schaaf geeft aan dat er geluisterd wordt naar de buurtbewoners. “Als blijkt dat buurtbewoners het niet willen, dan houdt het op. Om die reden hebben we het plan op het trainingsveld ook als niet geschikt geacht. Anderzijds brengt het wel een dilemma op tafel. In Woltersum is er een grote behoefte aan wisselwoningen. We moeten een locatie vinden. Waar dit komt, daar zijn we nu nog niet uit. Ook vinden we dat de communicatie goed is verlopen. Er is in het dorp een inlooppunt en er zijn nieuwsbrieven.”

Staijen: “Naast deze locaties, is er bij het dorp een andere locatie aangeboden waarvan de Nationaal Coördinator Groningen heeft laten weten er geen behoefte aan te hebben.” Van der Schaaf: “Voor ons is op dit moment elke potentiële locatie bespreekbaar.”